Naujos knygos

2013-09-03

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Solodow, Joseph B. Latin alive: the survival of Latin in English and the Romance languages. – New York: Cambridge University Press, 2010. – 356 p.

Jeilio (Yale) universiteto antikos kalbų profesorius nagrinėja lotynų kalbos raidą nuo antikos laikų iki nūdienos. Studijoje atskleista prancūzų, ispanų ir italų kalbų raida iš lotynų kalbos, taip pat lotynų kalbos įtaka anglų kalbos istorijai. Pateikiama daugybė įdomių etimologijų, tekstų pavyzdžių, minčių apie kalbotyrą, istorinių įvykių, anekdotų ir pan.

 

Hall, James. Illustrated dictionary of symbols in Eastern and Western art. – New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1996. – 244 p.

Simbolių žinyne apibrėžiama virš 600 meno simbolių reikšmių ir pateikiamos jų iliustracijos. Simboliai padalinti į šešias grupes: abstraktūs ženklai, gyvūnai, augalai, žmogaus rūbų detalės bei kūno dalys, žemės bei dangaus reiškiniai ir kolektyviniai simboliai. Atskleidžiama simbolių kalbos suvokimo reikšmė interpretuojant meno kūrinių prasmę.

 

Encyclopedia of American biography. – New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1996. – 1263 p.

Fundamentalioje vienatomėje enciklopedijoje pateikta virš 1000 žymių amerikiečių biografijų. Kiekvienas įrašas padalintas į dvi dalis: pirmoje pateikiami svarbiausi asmenybės gyvenimo įvykiai bei datos, antroje – analitiniai straipsniai apie jų veiklą bei visuomeninį gyvenimą.

 

The Blackwell guide to philosophy of mind. – Malden; Oxford; Melbourne: Blackwell Publishing, 2003. – 417 p.

Proto filosofijai skirtų straipsnių rinkinyje aptarta daug minėtos srities aspektų: dirbtinis intelektas, sąmoningumas, dualizmas, emocijos, tautos psichologija, laisvoji valia, individualizmas, asmeninė tapatybė bei sielos ir kūno santykio problema.

 
Payne, Stanley G. Spain: a unique history. – Madison: The University of Wisconsin Press, 2011. – 304 p.

Knygos autorius – žymus istorikas profesorius – pristato chronologinę Ispanijos istorijos apžvalgą nuo vestgotų laikų (VI-VII a.) iki šių dienų. Knygoje aptariama musulmonų kultūra Pirėnų pusiasalyje, Ispanijos monarchija, imperija, politiniai Ispanijos ir Portugalijos santykiai ir kt. Paskutiniai knygos skyriai skirti Franko režimui, ispanų fašizmo ypatybėms ir pilietiniam karui.

 

On the frontier of Latin Europe: integration and segregation in Red Ruthenia, 1350–1600. – Warsaw: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. – 242 p.

Raudonoji Rutenija – vienas iš buvusių Vakarų Ukrainos žemių pavadinimų. Audringas pasienio regionas buvo svarbi vieta, kurioje ribojosi lotyniškoji ir rytų krikščioniškoji civilizacija. Šiame straipsnių rinkinyje Centrinės Europos šalių istorikai nagrinėja įvairius viduramžių bei ankstyvųjų moderniųjų laikų Raudonosios Rutenijos gyvenimo aspektus.

 

Frédéric, Louis. Japan encyclopedia. – Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. – 1102 p.

Japonijos istorijos ir civilizacijos enciklopedijoje pateikiama išsami informacija apie šalies visuomenę, institucijas, prekybą, pramonę, mokslą, sportą ir politiką, skiriamas ypatingas dėmesys materialiajai kultūrai, religijai ir menui.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė