Naujos knygos

2013-07-15

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Hermann Obrist : Skulptur, Raum, Abstraktion um 1900. – Zürich : Scheidegger & Spiess, 2008. – 247 p.

Vokiečių ir anglų kalbomis išleista monografija skirta skulptoriui, dizaineriui, taikomojo meno atstovui, Miuncheno jugendo stiliaus pradininkui Hermanui Obristui (Hermann Obrist, 1862–1927). Iliustracijose ir moksliniuose straipsniuose pristatomas gausus menininko palikimas: jį išgarsinę tekstilės dirbiniai, skulptūros, fontanai, antkapiniai paminklai, urnos, eskizai. Autoriai detaliai analizuoja ne tik H. Obristo kūrinius, bet ir patį kūrybinį procesą, pabrėžia jo kūrybos aktualumą šių dienų menui.

 

Voermann, Ilka. Die Kopie als Element fürstlicher Gemäldesammlungen des 19. Jahrhunderts. – Berlin : Lukas Verlag, 2012. – 375 p.

Studijos autorė, remdamasi XIX a. Oldenburgo, Šverino, Veimaro, Gotos ir Karlsrūjės rūmų paveikslų kolekcijomis, kelia paveikslų padirbinėjimo problemą, nagrinėja pagrindinius veiksnius, įtakojusius kopijų užsakymus ir įsigijimą, jų tuometinį vertinimą, apžvelgia sunkumus, su kuriais susidurdavo paveikslų padirbinėtojai. Iškeltų problemų analizė paliečia mažai tyrinėtą meno istorijos sritį bei prisideda prie XIX a. rūmų reprezentacijos tyrinėjimų.

 

Hepp, Alexander. Maria vom Blut : ein verletztes Gnadenbild aus Italien verbreitet sich in Mitteleuropa.Kißlegg : Fe-Medien, 2011. 447 p.

Monografijoje tyrinėjama Italijos Pjemonto regiono kalnų kaimelyje Re viduramžiais nutapyto stebuklingo Švč. Mergelės Marijos paveikslo kilmė, istorija, vaidmuo, aprašomas jo kopijos paplitimas Vidurio Europos miestuose, garbinimo tradicijos bei šventųjų vietų lankymo paprotys. Knygos pabaigoje spausdinami dokumentai, senosios giesmės ir šiam paveikslui skirtos maldos.

 

Haid, Hans. Mythos Lawine : eine Kulturgeschichte. – Innsbruck : Studien-Verlag, 2007. 262 p.

Hansas Haidas (Hans Haid, 1938) išsamiai nagrinėja gamtos stichiją sniego laviną. Autorius apžvelgia didžiąsias katastrofas Alpėse nuo XVII iki XXI a., analizuoja istorinę medžiagą, supažindina su lavinos vaizdavimu literatūroje, mene, muzikoje, su šio fenomeno reikšme Alpių regiono legendose ir padavimuose. Knygoje gausu istorinių nuotraukų, iliustracijų, citatų iš autentiškų šaltinių.

 

 Neumaier, Otto. Moralische Verantwortung : Beiträge zur Analyse eines ethischen Begriffs. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2008. 269 p.

Knygos autorius išsamiai analizuoja moralinės atsakomybės problematiką: nagrinėja moralės sąvoką, moralinių principų vaidmenį, atsakomybės sampratą, paskirtį ir formas. Svarbiausias studijos klausimas – kokios sąlygos yra būtinos, kad būtų galima objektyviai pateisinti moralinės atsakomybės kaip pareigos priskyrimą tam tikram asmeniui.

 

 Die Sezessionskonflikte in Georgien. – Wien : Böhlau, 2007. 329 p.

Leidinyje aptariami 2008 m. įvykiai ir jų raida Abchazijoje ir Pietų Osetijoje bei vėlesnė šių konfliktinių regionų secesija ir jos priežastys, pabrėžiami Rusijos ir JAV interesai bei politika, vertinamos Europos Sąjungos pastangos ir galimybės šį konfliktą sureguliuoti.

 

Dawkins' Gotteswahn : 15 kritische Antworten auf seine atheistische Mission. Wien : Böhlau Verlag, 2010. 400 p.

Britų biologo, evoliucionizmo šalininko Richardo Davkinso (Richard Dawkins) knyga „Dievo iliuzija“ sukrėtė visą krikščioniškąjį pasaulį. Kaip atsakas į ateistinį R. Davkinso požiūrį pasirodė šis leidinys, kuriame 15 filosofijos, teologijos ir gamtos mokslų atstovų analizuoja ir įtikinamai griauna jo pateiktus argumentus, kritiškai vertina tokią ateistinio fundamentalizmo poziciją.

 

Krieg, Wucher, Aberglaube : [Hans Vintler und Schloss Runkelstein]. Bozen : Verlagsanstalt Athesia, 2011. 253 p.

Autorių kolektyvas įvairiais aspektais nagrinėja XV a. poeto Hanso Vintlerio (Hans Vintler, XIV a. pab.1419) kūrinį „Dorybės gėlės“ (Pluemen der Tugent), kuriame atsispindi vėlyvųjų viduramžių kultūra, to meto dorybės ir ydos samprata, taip pat aprašo visos Vintlerių šeimos bei jų rezidencijos viduramžių freskomis išgarsėjusios Runkelšteino pilies istoriją. Knyga gausiai iliustruota.

 

Archäologie des Krieges : archäologische Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin und des Staatlichen Puschkin-Museums Moskau. Berlin : Staatliche Museen zu Berlin, 2010. 131 p.

Vokiečių ir rusų kalbomis išleista knyga atspindi vaisingą Vokietijos ir Rusijos archeologų, menotyrininkų, muziejininkų ir restauratorių bendradarbiavimą tyrinėjant ir restauruojant antikos laikų meno kūrinius, kurie iki Antrojo pasaulinio karo buvo saugomi valstybiniuose Berlyno muziejuose, ilgą laiką buvo laikomi dingusiais, o šiuo metu yra saugomi Valstybiniame A. Puškino vaizduojamojo meno muziejuje Maskvoje. Mokslininkai dalinasi patartimi, aptaria eksponatų restauravimo ir konservavimo bei jų identifikavimo, inventorizacijos ir katalogavimo problemas.

 

Minkisi : Skulpturen vom unteren Kongo. Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2012. 231 p.

Leipcigo Grassi muziejus pristato buvusios Loango karalystės medinių skulptūrų, turinčių religinę, etnologinę, estetinę bei sociokultūrinę vertę, rinkinį. Straipsniuose pateikta nuodugni informacija apie XIVXIX a. Loango karalystę, jos visuomeninę sistemą, pabrėžiamas svarbus dvasinis ir kultūrinis šių skulptūrų vaidmuo, pasakojama apie pirmąsias vokiečių ekspedicijas į Žemutinį Kongą.

 

 Pekesen, Berna. Nationalismus, Türkisierung und das Ende der jüdischen Gemeinden in Thrakien, 1918–1942. München : Oldenbourg, 2012. 334 p.

Autorė aprašo sunkią Turkijos žydų bendruomenės padėtį po Turkijos Respublikos įkūrimo 1923 m., 1934 m. pogromus, analizuoja turkų nacionalizmą, valstybinius ir visuomeninius asimiliacijos reikalavimus, musulmonų ekonomines ir politines privilegijas, antisemitinę spaudą bei kitus faktorius, nulėmusius daugelį amžių trukusių lojalių turkų–žydų santykių pabaigą.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė