Naujos knygos

2013-07-01

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Palla, Rudi. Verschwundene Arbeit : von Barometermachern, Drahtziehern, Eichmeistern, Lustfeuerwerkern, Nachtwächtern, Planetenverkäufern, Roßtäuschern, Seifensiedern, Sesselträgern, Wäschermädeln und vielen anderen untergegangenen Berufen. – Wien : Brandstätter, 2010. – 263 p.

Gausiai iliustruotas žinynas supažindina su išnykusiomis profesijomis, kurias šiandien retai kas prisimena. Aprašomos anglininko, dervdegio, bokštininko, išviečių siūlytojo, žibintų nešiotojo, planetų pardavėjo ir kitos profesijos. Autorė ne tik aiškina tam tikros veiklos procesus, nurodo naudojamus įrankius ir mechanizmus, bet parodo ir to meto visuomenės požiūrį į vieną ar kitą profesiją.

 

Ein neuer Blick auf Bibliotheken, 98. Deutscher Bibliothekartag in Erfurt 2009. Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2010. – 320 p.

Į 98-ąjį didžiausią tokio pobūdžio Europoje Vokietijos bibliotekininkų kongresą, kurio šūkis – Naujas žvilgsnis į bibliotekas, bibliotekų ateitį susirinko aptarti per 3500 dalyvių iš viso pasaulio. Moksliniuose straipsniuose diskutuojama apie bibliotekos sampratą, vaidmenį bei svarbą šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančių technologijų ir informacijos amžiuje, apie bibliotekininko kompetenciją ir informacijos vadybą, kultūrinio paveldo išsaugojimo inovacijas bei bibliotekos organizavimo būdus ir socialines funkcijas.

 

Scharfe, Martin. Berg-Sucht : eine Kulturgeschichte des frühen Alpinismus 1750–1850.Wien : Böhlau, 2007. 382 p.

XVIII a. pabaigoje atsiradęs alpinizmas reiškė svarbų pažangos proceso etapą. Autorius tiria to meto žmonių patirtį ekstremaliose sąlygose, jų fizinių galimybių ir intelektinių savybių išbandymus, aprašo alpinizmo įrangą, prietaisus bei dabar jau užmirštus įrankius, pasakoja apie klaidas, riziką ir viršūnės įveikimo džiaugsmą, paaiškina viršukalnės ženklinimo fenomeną.

 

Kirchengold & Tafelsilber : die Sammlung von Silberarbeiten im Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund.München : Deutscher Kunstverlag, 2008. 302 p.

Parodos katalogas pristato Dortmundo meno ir kultūros istorijos muziejuje saugomą aukso ir sidabro dirbinių rinkinį, kurį sudaro nuo viduramžių iki šių dienų įvairiuose auksakalystės centruose pagaminti stalo bei bažnytiniai indai ir įrankiai. Katalogo straipsniuose aprašoma šių dirbinių gamyba ir paskirtas, stalo kultūros istorija.

 

Lohmann, Uta. David Friedländer. Reformpolitik im Zeichen von Aufklärung und Emanzipation : Kontexte des preußischen Judenedikts vom 11. März 1812. Hannover : Wehrhahn Verlag, 2013. 575 p.

Studijos autorė aprašo vieno ryškiausių žydų Apšvietos šalininko Deivido Frydlenderio (David Friedländer, 1750–1834) indėlį kovoje už pilietines žydų teises, už diskriminacijos panaikinimą ir didesnę žydų integraciją į europietišką visuomenę, detaliai nagrinėja svarbiausius Haskalos judėjimo programinius punktus pasaulietinės edukacijos procesą ir suartėjimą su krikščioniškąja visuomene, išsaugojant grupinę savimonę bei žydiškąją tapatybę.

 

Neues Lexikon des Judentums. Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992. 496 p.

Leksikonas supažindina su turtinga, įvairialype, tris tūkstančius metų gyvuojančia žydų kultūros istorija. Žymūs mokslininkai iš 14 pasaulio šalių pateikia išsamią informaciją apie pagrindinius žydų dvasinio paveldo aspektus, esminės temos aptariamos spausdinamose ese: judaizmas, sinagogos, Vokietijos žydų istorija, antisemitizmas, holokaustas, Izraelio valstybės įkūrimas ir vystymasis, sionizmas ir kt.

 

Im Drama des Lebens Gott begegnen : Einblicke in die Theologie Józef Niewiadomskis. Wien : Lit Verlag, 2011. 649 p.

Jubiliejinis straipsnių rinkinys skirtas dogmatiko, sisteminės teologijos profesoriaus, Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano Juzefo Nieviadomskio (Józef Niewiadomski) šešiasdešimtmečiui. Knygoje aptariamos R. Nieviadomskio nagrinėjamos temos: soteriologija ir auka, teologija ir antropologija, ekleziologija ir postmodernistinė egzistencija bei kiti mimetinės teorijos klausimai.

 

Kloster- und Pfarrkirche Engelberg. Stans : HVN, 2009. – 238 p.

Gausiai iliustruota knyga supažindina su žymiausiu Šveicarijos Obervaldeno kantono architektūros paminklu – neseniai restauruota Engelbergo benediktinų vienuolyno bažnyčia. Leidinyje apžvelgiama vienuolyno ir jo bažnyčios istorija, primenamos šį kultūros paminklą niokojusios nelaimės, aprašomi XVIII a. atstatomieji darbai bei šių dienų restauracija.

 

Drache, Majestät oder Monster : mit dem Drachenhoroskop des daoistischen Abtes Liebliches Meer. Wien : ÖGCF, 2000. – 212 p.

Leidinyje aptariama įvairiuose pasaulio religijose ir kultūrose paplitusios mitinės būtybės drakono samprata ir jos kaita amžių bėgyje, parodomi šio simbolio traktavimo panašumai ir skirtumai Rytų ir Vakarų šalyse, nagrinėjamas drakono vaizdavimas heraldikoje, mene, literatūroje.

 

Carroll, Brendan G. Erich Wolfgang Korngold : das letzte Wunderkind.Wien : Böhlau Verlag, 2012. – 480 p.

Autorius aprašo austrų kilmės moderniosios klasikinės muzikos kūrėjo, dirigento, pianisto, dviejų Oskaro premijų laureato Ericho Volfgango Korngoldo (Erich Wolfgang Korngold, 1897–1957) gyvenimą, kompozitoriaus asmenybės bruožus, apžvelgia ir vertina didelį jo kūrybinį palikimą: operas, kamerinės muzikos kūrinius, dainas, muziką kino filmams.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė