Naujos knygos

2013-06-15

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Gehler, Michael. Deutschland : von der Teilung zur Einigung. – Wien : Böhlau, 2010. – 509, VIII p.

Knygoje apžvelgiama bendra pokarinės Vokietijos – senosios Vokietijos Federacinės Respublikos (1949–1990), Vokietijos Demokratinės Respublikos ir šiuolaikinės suvienytos Vokietijos Federacinės Respublikos – istorija. Lyginami vidaus ir užsienio politikos, taip pat visuomeniniai bei ekonominiai istoriniai aspektai, nagrinėjami pozityvūs ir negatyvūs reiškiniai, mentalitetas, pateikiama dabartinės Vokietijos pozicija tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje.

 

Gąsior, Agnieszka. Eine Jagiellonin als Reichsfürstin in Franken : zu den Stiftungen des Markgrafen Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und der Sophie von Polen. Ostfildern : Jan Thorbecke, 2012. – 340 p.

Autorė trumpai apžvelgia sutvirtėjusius Hohencolernų ir Jogailaičių dinastijų ryšius ir atsivėrusias naujas politines perspektyvas, susituokus Brandenburgo–Ansbacho markgrafui Frydrichui Senajam (1460–1535) su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio (1427–1492) ir Elžbietos Habsburgaitės (1436–1505) dukra Sofija (1464–1512). Didžiausia studijos dalis skirta religinėms brolijoms, ypač vadinamajam Gulbės ordinui, kurio nare buvo ir Sofija Jogailaitė. Remdamasi detalia meno analize, autorė ne tik supažindina su Frankonijos brolijų istorija, bet ir parodo Šventosios Romos imperijos, Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinę sąveiką naujųjų amžių sandūroje. Knyga gausiai iliustruota.

 

Unterberger, Gerald. Der Stier mit der Weltsäule : ein archaisches Mythenbild vom Bau der Welt. Wien : Praesens, 2011. VII, 731 p.

Žymus istorinių mitų ir simbolių tyrinėtojas Geraldas Unterbergeris (Gerald Unterberger) atkuria mažai iki šiol mokslininkų nagrinėtą kosmologinį mitinį paveikslą – jautį su dangų remiančiu pasaulio stulpu ant nugaros, detaliai nagrinėja šio archajinio visatos supratimo ištakas bei paplitimą įvairiose kultūrose ir laiko dimensijose.

 

Das Charisma des Ursprungs und die Religionen : das Werden christlicher Orden im Kontext der Religionen. – Wien : Lit Verlag, 2011. – 373 p.

Mokslinių straipsnių rinkinyje aptariama krikščionių ordinų tradicijų atsiradimo istorija. Mokslininkai nagrinėja ordinų įkūrimą, įsitvirtinimą bei veiklą, jų bendrus sąlyčio taškus su kitomis kultūromis bei religijomis, visų pirma su islamu ir judaizmu.

 

Frick, Marie-Luisa. Moralischer Relativismus : Antworten und Aporien relativistischen Denkens in Hinblick auf die weltanschauliche Heterogenität einer globalisierten Welt. Wien : Lit Verlag, 2010. 317 p.

Knygoje autorė apžvelgia moralinio reliatyvizmo idėjos istoriją, pateikia sisteminę filosofinės ir religinės reliatyvizmo kritikos analizę, nagrinėja moralinės įvairovės santykį su reliatyvistiniu mąstymu, o taip pat normatyvines implikacijas, supažindina su aktualiais visuomeniniais bei globaliniais-politiniais svarstymais.

 

Wiesemann, Gabriele. Hanns Hopp, 1890–1971 : eine biographische Studie zu moderner Architektur. Schwerin : Thomas Helms Verlag, 2000. 312 p.

Studijos autorė aprašo žymaus vokiečių architekto Hanso Hopo (Hanns Hopp, 1890–1971) gyvenimą, jo profesinės saviraiškos procesą, nurodo jo poziciją įvairių politinių sistemų atžvilgiu, nagrinėja H. Hopo kūrybinį palikimą, jo estetines sampratas bei požiūrį į architektūros vystymąsi.

 

Neuhauser, Walter. In libris : Beiträge zur Buch- und Bibliotheksgeschichte Tirols. Innsbruck : Wagner, 2010. 576 p.

Knyga skirta ilgamečio Insbruko universiteto ir Tirolio žemės bibliotekos direktoriaus Valterio Noihauzerio (Walter Neuhauser) profesinės ir mokslinės veiklos penkiasdešimtmečiui. Leidinyje spausdinamuose moksliniuose straipsniuose autorius apžvelgia Tirolio žemės bibliotekų istoriją, nagrinėja turtingą knygų paveldą.

 

Kleist-Handbuch : Leben–Werk–Wirkung. – Stuttgart : Metzler, 2009. – VIII, 495 p.

Žinyne pateikiamas žymaus vokiečių dramaturgo, poeto, prozaiko Henricho fon Kleisto (Heinrich von Kleist, 1777–1811) trumpas gyvenimo aprašymas, išsami ir įvairiapusė kūrybos analizė bei recepcija, parodoma kitų rašytojų ir filosofų įtaka H. Kleisto kūrybai, taip pat jo pozicija įvairių srovių ir judėjimų atžvilgiu.

 

Benediktus XVI. Licht der Welt : der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Freiburg im Breisgau : Herder, 2010. – 255 p.

Knygoje spausdinamas žurnalisto Pėterio Zėvaldo (Peter Seewald) interviu su popiežiumi Benediktu XVI, kuriame popiežius atvirai kalba apie savo asmeninį požiūrį į popiežystę, apie šiuolaikinę Bažnyčios krizę, ekumeninį sąjūdį, bažnytines reformas, apie dabartinę visuomenę ir tikėjimą.

 

Dohna-Schlobitten, Alexander zu. Erinnerungen eines alten Ostpreußen.Würzburg : Rautenberg im Verlagshaus Würzburg, 2011. – 384 p.

Kunigaikštis Alexander zu Dohna-Schlobitten (1899–1997) prisiminimų knygoje aprašo savo ilgą gyvenimo kelią: nerūpestingą vaikystę Rytprūsiuose, 1914 metų evakuaciją, dramatiškus 1945 metų įvykius, stebuklingą išsigelbėjimą iš Stalingrado apsupties žiedo, pasitraukimą ir tėvynės praradimą, sunkius pokario metus, gyvenimą Šveicarijoje. Knygoje pateikta daug faktinės medžiagos, gausu nuotraukų iš šeimos archyvo.

 

Bischof, Henrik. Politik ohne Werte? : eine Bilanz zur Jahrtausendwende. – Norderstedt : Books on Demand, 2000. – 341 p.

Vokiečių politologas Henrikas Bišofas (Henrik Bischof), daugelį metų tyrinėjęs užsienio politiką ir tarptautinį saugumą, kritikuoja Vakarų politinę filosofiją po Šaltojo karo, analizuoja susidariusią tarptautinę politinę padėtį tūkstantmečių sandūroje. Autorius diskutuoja, kur gali nuvesti politika be moralės, ar tokie postulatai kaip demokratija, žmogaus teisės, laisvoji rinka netampa šiandien tuščiomis sąvokomis.

Anotacijas parengė Rita Novikovienė