Naujos knygos

2013-05-27

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Langues baltiques, langues slaves : actes du symposium balto-slave d'avril 2006 organisé par Daniel Petit (École normale supérieur) et Henri Menantaud (Inalco). – Paris : CNRS éditions, 2011. – 290 p. 

Tarptautinio baltų ir slavų simpoziumo, surengto 2006 m. Paryžiuje, medžiagoje publikuojami šiuolaikinės lyginamosios kalbotyros problematiką ir metodų įvairovę pristatantys Lietuvos, Prancūzijos, Vokietijos ir kt. šalių mokslininkų darbai. Nagrinėjama šių kalbų grupių lingvistinė giminystė, abipusę įtaką nulėmusios geografinės ir istorinės aplinkybės, tipologinės gramatinės sandaros ypatybės.

 

Planelles, Georges. Les 1001 expressions préférées des Français. – Paris : les Éditions de l'Opportun, [2011]. – 1182 p. 

Šiame enciklopediniame žodyne surinkti mėgstamiausi prancūzų posakiai, paaiškinta jų etimologija, pateikta semantinė charakteristika. Vaizdingas posakis dažnai randasi kaip laiku ir vietoje atitinkamomis istorinėmis aplinkybėmis gimęs išsireiškimas, atspindintis istorines realijas ir dažnai tampantis atitinkamos epochos simboliu. Autorius ištyrė ir aprašė 1001 posakio atsiradimo istoriją, iliustruodamas ją humoristiniais pasakojimais ir literatūrinėmis citatomis. 

 

Rifat, Alain. Un scientifique à la recherche de l'âme : l'olive verte. – Agnières : Éd. le Temps présent, 2010. – 432 p.

Knygos autorius – biologas, vėliau specializavęsis biochemijos, biofizikos, mikrobiologinės molekulinės genetikos srityse, siekdamas nutiesti tiltą tarp mums juntamo pasaulio ir moderniosios fizikos, meta iššūkį XX a. mokslo atradimams ir pakelia uždangą, skiriančią materialųjį ir dvasinį pasaulius. Ilgą laiką fizika – visų mokslų motina, vedė dialogą su gamtos paslaptimis, stebėdama reiškinius iš išorės, kaip subjektas stebi objektą. Reliatyvumo teorija, ir ypač kvantinė fizika, paneigė pagridinį mokslo kriterijų – objektyvumą: eksperimento rezultatai priklauso ir nuo paties eksperimentatoriaus.

 

Archives de la présidence de la République. Général de Gaulle (1959–1969) : répertoire numérique détaillé établi par Nicole Even, concervateur du patrimoine. – Paris : Archives nationales, 2012. – 700 p.  

Prancūzijos Respublikos prezidento (1959–1969) generolo Šarlio de Golio (Charles de Gaulle,1880–1970) archyvai sudaro dalį prezidentinių fondų, saugomų Prancūzijos nacionaliniame archyve. Šaltiniai išsiskiria savo gausumu, kadangi nuo naujos Konstitucijos priėmimo ir Penktosios Respublikos įkūrimo Eliziejuje buvo sukoncentruota aukščiausioji valdžia. Generolo de Golio archyviniai dokumentai parodo išskirtinį jo vaidmenį Prancūzijos istorijoje ir suteikia fondams ypatingą vertę kaip pirminis XX a. istorijos šaltinis.

 

La culture générale en livres : du XVIe siècle à nos jours. – Paris : Elipses Édition, 2010. – 103 p. 

Žinyne susistemintos informacijos forma analizuojami fundamentalūs visuotinės kultūros tekstai, padedantys suprasti ir įvertinti žinių ir visuomenės evoliuciją nuo XVI a. iki šių dienų. Atspindėtos įvairios mokslo sritys, visi literatūrą reprezentuojantys žanrai, idėjų istoriją nušviečiančios minties mokyklos.

 

Maillard de La Morandais, Alain. La ronde des vices : les sept péchés capitaux. – Paris : Salvator, 2012. – 318 p. 

Puikybė, pavydas, pasileidimas, nesaikingumas, pyktis, tinginystė, šykštumas – šios sielos žaizdos, pagrindinės 7 žmogaus nuodėmės daugybę kartų ir įvairiausiais aspektais buvo gvildenamos, komentuojamos, analizuojamos visų laikų filosofų, teologų, psichologų ir literatų. Studijos autorius – moralinės teologijos ir istorijos daktaras, kviečia iš naujo apmąstyti šį amžinąjį nedorybių ratą, surasti priešnuodį ir pasipriešinti šioms sielos ydoms.

 

Braz, Adelino. 100 grands penseurs de l'histoire. – Paris : Ellipses, 2011. – 207 p. 

Leidinio tikslas – remiantis iškiliausių mąstytojų citatomis, ypač akcentuojant jų moralinį turinį, pristatyti idėjų istoriją, atspindinčią filosofiją, teisę, mediciną, muziką ir kt. sritis. Pasirinkdamas išeities tašku Euripido, Kanto, Rilkės, Cveigo ar Barto teiginį, pasižymintį minties stiprumu, knygos autorius konceptualiai jį išvysto ir nubrėžia gaires tolimesniam gilinimuisi.
 

Dell, Christopher. Mythologie : aux origines des mythes et des croyances. – Rennes : Éd. "Ouest-France", 2012. – 352 p. 

Leidinyje surinktos garsiausios žmonijos sukurtos mitologinės istorijos. Visuose žemės kampeliuose pasakojimai apie pasaulio sukūrimą, amžinąją meilę, dievus ir didvyrius, rojų ir pragarą siekė paaiškinti pasaulio sandarą. Sujungdamas viename darbe svarbiausias mitologines temas, autorius parodo, kad skirtingų kultūrų mitai turi tas pačias šaknis, yra susiję tarpusavyje ir papildo vieni kitus.

 

Strzelecki, Andrzej. The evacuation, liquidation and liberaton of Auschwitz. – Oświęcim : Auschwitz-birkenau State Museum in Oświęcim, 2008. – 93 p. – (Voices of memory ; 1).
Strzelecka, Irena. Medical crimes. Medical experiments in Auschwitz. – Oświęcim : Auschwitz-birkenau State Museum in Oświęcim, 2008. – 168 p. – (Voices of memory ; 2).
Strzelecka, Irena. Medical crimes. The hospitals in Auschwitz. Oświęcim : Auschwitz-birkenau State Museum in Oświęcim, 2008. – 168 p. – (Voices of memory ; 3).

Šioje knygų serijoje aprašyti didžiausios nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklos Aušvico-Birkenau žmonių masinio naikinimo nusikaltimai. Pirmoje dalyje – mirties stovyklos evakuacija, likvidacija ir išlaisvinimas, antroje ir trečioje – medicininiai nusikaltimai: eksperimentai su žmonėmis. Tai archyvinių dokumentų ir nuotraukų rinkinys iš valstybinio Aušvico-Birkenau valstybinio muziejaus Osvencime.

 

Федоровские чтения, 2011. – Москва : Наука, 2012. – 511 p. 

Tarptautinė mokslinė konferencija Fiodorovo skaitymai – vienas autoritetingiausių slaviškąją knygų leidybą Rusijoje ir užsienio šalyse nagrinėjantis knygotyrininkų ir knygos istorikų forumas. Šio rinkinio autoriai pirmą kartą pateikia mokslo pasauliui medžiagą, reikšmingą Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos knygų kultūros istorijai, pateikia naujų įžvalgų ir analizuoja žinomus slaviškosios knygos paminklus (rankraštinius ir spausdintus), suteikia galimybę pažvelgti į knygininkystės plėtrą iš šiuolaikinių humanitarinių žinių pozicijos.

 

Книга = The book : исследования и материалы : сборник. – Москва : Наука. – 1959-.

Tęstinių leidinių serijoje publikuojama medžiaga, skirta knygotyros problematikai: visuomeninei knygos reikšmei, knygos istorijai, leidybai ir bibliotekininkystei, bibliografijai ir knygų platinimui. Svarbią vietą užima straipsniai, skirti dabarties aktualijoms: nagrinėjamos leidybinio proceso organizavimo, įvairių literatūros rūšių leidybos, knygų platinimo problemos. Spausdinamos bibliografinės apžvalgos, recenzijos, archyviniai dokumentai, kronikos. 

 

Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности : к 285-летию основания Академической типографии в России :  материалы V Международной научной конференции (Москва, 24–26 октября 2012 г.). – Москва : Наука, 2012. – 2 т.

Dviejų tomų leidinį sudaro tarptautinės mokslinės konferensijos, skirtos 285-osioms Akademinės tipografijos Rusijoje įsteigimo metinėms, medžiaga. Pranešimų tematika apima aktualius knygos kultūros tyrimų klausimus: knygos istoriją, bibliografiją, bibliotekininkystę, mokslinę leidybą, šiuolaikinių technologijų taikymą knygų leidyboje, bibliografinės informacijos srityje ir bibliotekų veikloje.

Anotacijas parengė Sigita Malūkienė