Parodos „Lietuvos archeologijos mokslo ąžuolui, archeologų Mokytojui Pranui Kulikauskui – 100“ atidarymas

2013 m. kovo 4 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko parodos „Lietuvos archeologijos mokslo ąžuolui, archeologų Mokytojui Pranui Kulikauskui – 100“ atidarymas. Į šventinę popietę susirinko gausus vyresnės kartos archeologų bei jaunųjų studentų būrys, Prano Kulikausko artimieji. Renginį vedė bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, pristačiusi Prano Kulikausko asmenybę bei mokslinį palikimą. 

Vėliau žodis buvo suteiktas doc. dr. Algimantui Merkevičiui, kuris susirinkusiai auditorijai priminė Prano Kulikausko nuveiktus darbus, jų reikšmę Lietuvos archeologijai.  

Šiltais prisiminimais apie pedagogo, mokytojo Prano Kulikausko organizuotas ekspedicijas pasidalijo vienas mylimų jo mokinių doc. dr. Aleksiejus Luchtanas.  

Apie bendravimą su Pranu Kulikausku per paskutinius porą dešimtmečių, apie gimusias bendros veiklos idėjas bei jų įgyvendinimą papasakojo doc. dr. Gintautas Zabiela. 

Jautriai mylimą senelį prisiminė anūkas, pasirinkęs archeologo profesiją, tačiau vėliau pasukęs tarptautinės diplomatijos keliu – Lietuvos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius bei Lietuvos nuolatinis atstovas Šiaurės Atlanto Taryboje Kęstutis Jankauskas. Ambasadorius pabrėžė, jog Pranas Kulikauskas pasišventęs dirbo 50 metų nelengvu Lietuvai metu. Tokie žmonės, kaip jis, padėjo išsaugoti Lietuvai viltį. 

Popietėje buvo pakalbintas vyresnės kartos archeologas prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas, kuris prisiminė pirmąją Prano Kulikausko paskaitą, o vėliau ir pirmąjį susitikimą tuometiniame Istorijos institute, kuriame Archeologijos katedrai vadovavo Pranas Kulikauskas. Profesorius išskyrė du svarbiausius Prano Kulikausko nuopelnus – Lietuvos archeologų ruošimą pokario metais bei organizuotų ekspedicijų svarbą.  

Keletą nuoširdžių žodžių apie tėvus Reginą Volkaitę bei Praną Kulikauską tarė dukra dr. Raimonda Jankauskienė. 

Gražios, prasmingos popietės pabaigoje dr. Rima Cicėnienė palinkėjo bendrų darbų, išsaugojant Prano Kulikausko mokslinį palikimą.

 

Parengė Rūta Kazlauskienė,
nuotraukos Valentinos Kulikauskienės