Paroda „Naugarduko kraštas Kanuto Rusecko akimis“ Myriaus pilyje

2013 m. liepos 26 d. Baltarusijos muziejuje „Myriaus pilių kompleksas“ buvo iškilmingai atidaryta bendra Muziejaus ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos paroda „Naugarduko kraštas Kanuto Rusecko akimis“.

Parodą atidarė LMAVB direktorius dr. Sigitas Narbutas ir Muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslui bei edukacinei veiklai dr. Andriejus Januškevičius. Bibliotekai taip pat atstovavo Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė.

Kanutas Ruseckas (*1800‒†1860) – vienas iš garsiausių XIX a. Lietuvos tapytojų ir dailės pedagogų, palikusių labai turtingą, gausų ir įvairų kūrybos palikimą. Šiandien jis saugomas trijose atminties institucijose: Lietuvos valstybės istorijos archyve (Ruseckų šeimos archyvas, Kanuto Rusecko ir kitų asmenų laiškai), Lietuvos dailės muziejuje (piešiniai, eskizai, studijos, kopijos ir paveikslai) ir LMA Vrublevskių bibliotekoje (35 kišeniniai eskizų albumėliai su 1035 piešinėliais). Dailės istorikas Vladas Drėma (*1910‒†1995), paskyręs Kanutui Ruseckui monumentalią monografiją, pastaruosius įvertino ypač aukštai, pavadinęs juos „pačia intymiausia kūrybinio palikimo dalimi“.

K. Ruseckas nemažai keliavo po buvusias Didžiosios Kunigaikštijos žemes, įamžindamas istorinius kraštovaizdžius, miestus, miestelius, kaimus, gamtos vaizdus, sutiktus žmones ir pamatytus gyvūnus. 1844‒1846 m. jo keliauta po buvusį Naugarduko pavietą, lankytasi Myriuje, Nesvyžiuje, Lydoje , kai kuriose Nemuno aukštupio vietovėse. Tos kelionės vaizdai išliko viename iš LMAVB Rankraščių skyriuje saugomų albumėlių (F32-55). Šio albumėlio gražiai įrėmintų vaizdų kopijos eksponuotos viename iš restauruotų Myriaus pilies bokštų. Muziejaus darbuotojų vertinimu, akvarele nuspalvintas Myriaus pilies piešinys yra seniausias žinomas šio architektūros paminklo atvaizdas.

Parodos atidarymą papuošė arfininkės Jekaterinos Žuravliovos koncertas. Apie atidarymą plačiai informavo baltarusių žiniasklaida: nacionalinis transliuotojas BTV, taip pat periodinė kultūros spauda. Parodos atidarymui Muziejus išleido dailų katalogą. Su juo galima susipažinti LMAVB.

Viešnagės Myriuje metu buvo aptartos tolesnės Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos ir Muziejaus „Myriaus pilių kompleksas“ bendradarbiavimo gairės.


Dr. Daiva Narbutienė