Akademikui Vytautui Gudeliui skirtos parodos atidarymo apžvalga

Renginį vedė ir susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Trumpai paminėjęs pagrindinius Vytauto Gudelio gyvenimo ir mokslinės veiklos faktus, žodį suteikė Lietuvos mokslų akademijos nariui, profesoriui habil. dr. Vytautui Basiui.

Profesorius Vytautas Basys pasidžiaugė, kad Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus darbuotojai puoselėja gražią, ne vieną dešimtmetį besitęsiančią tradiciją,  paminėti Lietuvos mokslui nusipelniusius mokslininkus, pripažintus ne tik mūsų šalyje, bet gerai žinomus ir užsienyje. Vytauto Gudelio asmenybės ir veiklos prisiminimas – jau trečiasis renginys šiais metais. Gegužės 22 d. vyko mokslinė konferencija, skirta prof. Gedimino Pauliukevičiaus 75-osioms gimimo metinėms. Konferencijos dalyviai prisiminė akademiko mokslinės veiklos kelią, o parengtoje Gedimino Pauliukevičiaus mokslinių darbų ekspozicijoje galėjo susipažinti su jo darbais. Birželio 14 d. prisimintas lietuviškosios geologų mokyklos kūrėjas, akademikas profesorius Juozas Dalinkevičius, o šiame renginyje paminėtas žymus mokslininkas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Upsalos universiteto garbės daktaras, prof. habil. dr. Vytautas Gudelis. Profesorius V. Basys apžvelgė Vytauto Gudelio indėlį į Lietuvos mokslą ir  dar kartą paminėjo, kad mokslininkas didžiausią dėmesį skyrė Lietuvos pajūrio krantų bei Baltijos jūros raidos ir paleogeografijos tyrimams, buvo aktyvus mokslo visuomenės veikėjas. Jo indėlis į Lietuvos geologijos ir geografijos mokslo krypčių raidą ypač svarus. Papasakoti apie tai pasiūlė buvusiems kolegoms, kuriems teko betarpiškai bendrauti su profesoriumi.

Renginio vedėjas dr. Sigitas Narbutas susirinkusiems pristatė ir pakvietė pasidalinti prisiminimais keramikus: Vytauto Gudelio dukrą Džiuljetą Gudelytę-Raudonienę ir jos vyrą Gvidą Raudonių. Jų prisiminimuose Vytautas Gudelis išliko kaip rūpestingas tėvas, įtaigus pasakotojas apie gamtos įdomybes ir puikus pašnekovas. Dažni, bet nepabostantys pokalbiai įvairiausiomis temomis šeimos, giminaičių ir draugų rate turėjo įtakos ne tik jų pasaulėžiūros formavimuisi, bet paliko pėdsaką ir kūryboje. Taip gimė šių menininkų darbai gamtosaugine tema: Kernas, Peizažas, Dvi pusės, Nerija. Jie eksponuojami kartu su Vytauto Gudelio darbais. Džiuljeta padėkojo visiems susirinkusiems ir džiaugėsi, kad jos tėvelis, o jų kolega ir bendražygis, nepamirštas. Padėkojo bibliotekos bendruomenei už surengtą parodą ir galimybę puikioje aplinkoje visiems susirinkti, pasidalinti prisiminimais apie jį ne tik kaip apie mokslininką, bet ir kaip apie žmogų.

Parodos atidarymo metu kalbėjo Lietuvos edukologijos universiteto profesorius habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Klaipėdos universiteto profesoriai Rimas Žaromskis ir Olegas Pustelnikovas. Pasisakiusieji minėjo Vytauto Gudelio profesinius interesus ir laikmetį, kuriame profesoriui teko darbuotis, jo organizacinius sugebėjimus, dėl kurių geografijos mokslo branduolys kasmet augo ir stiprėjo, pomėgius, kurie mokslininką lydėjo visą gyvenimą.

„Mes buvom keturi: Stasys Žeiba – Vilniaus universiteto II kurso studentas geologas, Vytautas Gudelis – III kurso geologijos specialybės studentas, Alfonsas Basalykas – III kurso geografijos specialybės studentas ir aš...“ – taip kalbėjo geografijos mokslų dr. Eduardas Červinskas, kurio draugystė su profesoriumi tęsėsi net 62 metus. Kartu praleistas laikas studijų metais Vilniaus universitete, pirmosios Kuršių marių tyrimo ekspedicijos, vėliau vykdyti Baltijos jūros priekrančių tyrimai paliko puikius prisiminimus, kurių laikas nesugebėjo ištrinti šiam mokslininkui iš atminties. Jo atmintyje Vytautas Gudelis – džentelmenas, studenčių numylėtinis, filosofas ir oratorius, sugebantis įdomiai ir įtikinamai pasisakyti bet kokiu klausimu.

Profesorius Algimantas Grigelis, knygos „Akademikas Vytautas Gudelis“ sudarytojas ir mokslinis redaktorius, savo pasisakyme minėjo, jog dar studijų metais užsimezgusi pažintis su Vytautu Gudeliu tęsėsi iki pat jo mirties. Glaudus bendradarbiavimas įvairiose srityse, dažni pokalbiai ir diskusijos suartino šiuos du mokslininkus, nors jų tyrimų kryptys buvo skirtingos. Profesorius akcentavo, kad Vytauto Gudelio iniciatyvos ir pasiaukojamo darbo dėka Lietuvoje išaugo ir suklestėjo daug naujų geografijos ir geologijos mokslo šakų, atsirado ir išsiplėtojo Baltijos jūros krantų tyrimai. Ypač reikšmingi darbai nuveikti organizuojant ir redaguojant prestižinius mokslo leidinius. Jis buvo tarptautinio leidinio Baltica įkūrėjas (1963), sudarytojas ir redaktorius iki 1982 m. Nuo 1993 m. žurnalo atsakinguoju redaktoriumi patvirtintas Algimantas Grigelis, kuris tęsia Vytauto Gudelio pradėtą darbą, iki šiol rūpinasi leidiniu ir tikisi, kad profesorius būtų patenkintas žurnalo pasiekimais. Dabar žurnale spausdinami ne tik Lietuvos mokslininkų straipsniai, bet skelbiami Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos ir kitų užsienio šalių mokslininkų darbai. Žurnalas referuojamas Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje. 2009 m. citavimo rodiklis buvo 0,529, 2010 m. – 0,913, o 2011 m. – 0,607. Šiais metais žurnalas Baltica švenčia įkūrimo penkiasdešimtmetį, jau yra išleisti 26 šio leidinio tomai.

Paroda O kaip norėčiau aš širdim savo priglaudęs aš žemę visą Lietuvos apglėbt... parengta iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose ir Rankraščių skyriuje (F-323) saugomų dokumentų, asmeninio Vytauto Gudelio archyvo, kuriame sukaupta itin vertinga Lietuvos geologijos ir geografijos paveldo dalis: rankraščiai, paskaitų konspektai, vertimai, tarnybiniai dokumentai, fotografijos, laiškai, asmens dokumentai. Parodoje eksponuojami Vytauto Gudelio moksliniai darbai, sudaryti žemėlapiai, nuotraukos atskleidžia mokslininko gyvenimo kelią, nušviečia jo pedagoginę veiklą, supažindina su profesoriaus lingvistiniais darbais. Tai tik dalis šio mokslininko darbų, bet rengėjų nuomone – svarbiausi. Visą profesoriaus mokslinės veiklos palikimą galima rasti B. Kisielienės parengtoje bibliografijos rodyklėje, kurioje suregistruotos Vytauto Gudelio parengtos monografijos, moksliniai bei mokslo populiarinimo straipsniai. Aprašyti straipsniai, skirti geografijos, geologijos ir okeanologijos mokslų lietuviškosios terminijos norminimui ir kūrimui. Ši bibliografija išspausdinta A. Grigelio parengtoje knygoje „Akademikas Vytautas Gudelis“ (2011).

Paroda veiks iki 2013 m. rugpjūčio 2 d.


                                                                                                            Informaciją parengė

                                                                                                            Sigita Dagienė