Parodos „Žemės gelmių raštus perskaitęs“ atidarymas

Minint lietuviškosios geologijos mokslų pradininko, Vilniaus ir Kauno universitetų geologijos katedrų vedėjo, pirmojo Geologijos ir geografijos instituto direktoriaus, akademiko ir profesoriaus Juozo Dalinkevičiaus 120-ųjų gimimo metinių jubiliejų, buvo organizuota nemaža renginių. 2013 m. birželio 12 d. Naujojoje Akmenėje vyko jubiliejinė konferencija, kurioje pranešimą skaitė akademikas A. Grigelis, AB „Naujasis kalcitas“ teritorijoje J. Dalinkevičiaus atminimui įamžinti atidengtas paminklinis akmuo, kurio autorius – akmeniškis Antanas Adomaitis. Birželio 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“.

Renginių, skirtų Juozo Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms, ciklą pratęsė birželio 14 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Žemės gelmių raštus perskaitęs: lietuviškosios geologų mokyklos kūrėjui, akademikui profesoriui Juozui Dalinkevičiui – 120“.

Parodos atidaryme dalyvavo buvę J. Dalinkevičiaus mokiniai, kolegos, bendražygiai, dukra Nijolė, taip pat geologė. Sveikinimo žodį susirinkusiems svečiams tarė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Jis pasisakyme apie geologą J. Dalinkevičių minėjo, kad šio mokslininko pavardė gerai žinoma mokslo žmonėms, bet primiršta inteligentijos, studentų, kitų žmonių tarpe. Profesoriaus nuveikti darbai – tai neįkainojamas turtas geologijos mokslui. S. Narbutas pasidžiaugė, kad biblioteka galėjo prisidėti prie šio garbaus žmogaus atminimo pagerbimo ir tuo pačiu supažindinti ne tik bibliotekos lankytojus, bet priminti visai plačiajai visuomenei apie šią iškilią mokslo asmenybę. Direktorius paragino susirinkusius pasižvalgyti po parodą ir prisiminti darbus, kurie buvo dabartinės geologijos mokslo pradžia.

Parodos atidarymo metu kalbėjęs prof. Algirdas Jurgaitis prisiminė profesorių J. Dalinkevičių kaip darbštų, principingą, propaguojantį dvasines vertybes, malonų žmogų ir įdomų pašnekovą. Jis visą gyvenimą buvo ištikimas ne tik geologijai, bet ir savo aistrai – astronomijai.

Savo prisiminimais pasidalijo ir akademikas Algimantas Grigelis, kurio pažintis su profesoriumi, užsimezgusi dar studijų metais, tęsėsi iki pat jo mirties. Svarbūs ir vertingi patarimai praversdavo ne tik studijų metais, bet ir vėliau, pradėjus savarankišką mokslininko kelią.

Paroda „Žemės gelmių raštus perskaitęs“ parengta iš Lietuvos MA Vrublevskių ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekų fonduose saugomos medžiagos. Parodoje eksponuojami J. Dalinkevičiaus moksliniai darbai, sudaryti žemėlapiai, nuotraukos, asmeniniai profesoriaus daiktai, kurie suteikia galimybę susipažinti su įvairiapuse moksline jo veikla bei geriau pažinti jo asmenybę. Parodą praturtina eksponatai iš Lietuvos geologijos muziejaus, kuriame veikia nuolatinė Juozo Dalinkevičiaus memorialinė ekspozicija. Joje saugomi sukaupti įvairių geologinių laikotarpių uolienų rinkiniai, fosilijų – suakmenėjusių gyvūnų – kolekcijos, surinktos atliekant kasinėjimo darbus Papilėje prie Ventos upės, Marvelėje ir Gardine prie Nemuno, Rokuose prie Jiesios, Betygaloje prie Šventosios.

Parodos rengėjos dėkoja Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo ir Meno skyriaus darbuotojoms, suteikusioms galimybę pasinaudoti šiuose skyriuose saugomais dokumentais. Dėkojame ir Lietuvos geologijos muziejaus Vievyje darbuotojams už geranoriškumą ir sugaištą laiką renkant eksponatus iš Juozo Dalinkevičiaus memorialinės ekspozicijos. Už patarimus ir pasiūlymus parodos rengėjos dėkoja akademikui A. Grigeliui, prof. V. Baltrūnui, prof. A. Jurgaičiui, už galimybę pasinaudoti asmeniniu fotonuotraukų archyvu – dr. V. Korkučiui. Puikiu parodos akcentu tapo Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto muziejuje saugomas J. Dalinkevičiaus portretas, tapytas 1968 m. dailininko E. Survilos.

Paroda veiks 2013 m. birželio 14 d. – liepos 9 d. Kviečiame apsilankyti.

Informaciją parengė Sigita Dagienė
Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės