Paroda „Leukozės, virusai ir imunitetas“

2012 m. birželio 15 d. (penktadienį), 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bus atidaryta paroda „Leukozės, virusai ir imunitetas“, skirta Lietuvos mokslo premijos laureato (2005), imunologo, LMA tikrojo nario, profesoriaus, habilituoto daktaro Vyto Antano Tamošiūno 70-mečio jubiliejui. Paroda veiks iki liepos 2 d.

Vytas Antanas Tamošiūnas gimė 1942 m. birželio 15 d. Pasvalio rajone, Banioniuose. Jubiliatas – biomedicinos mokslų habilituotas daktaras (1984), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius (1988), VU Imunologijos instituto direktorius (1990–2007), Molekulinės imunologijos laboratorijos vadovas (1990–2010), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos MA Prezidiumo narys, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas (2005–2009), Vilniaus universiteto (2002–2006) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (2001–2010) senatų narys, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinių studijų komisijos narys, Lietuvos mokslo premijų komisijos mokslinis sekretorius, Lietuvos imunologų draugijos prezidentas, LMA Alergologijos komisijos narys, Nacionalinės imunoprofilaktikos programos koordinacinės tarybos narys, Baltijos šalių imunologų draugijų asociacijos prezidentas, Europos imunologų draugijų federacijos (EFIS) asamblėjos atstovas Baltijos šalims. Nuo 2006 m. V. A. Tamošiūnas skaito paskaitas Lietuvos edukologijos universitete, už įvairius nuopelnus 2009 m. buvo išrinktas Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaru. 1997–2002 m. jis buvo Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentu ir už aktyvią veiklą taip pat ne kartą apdovanotas.

Akademiko V. A. Tamošiūno iniciatyva ir pastangomis 1990 m. prie LMA įkurtas Imunologijos institutas, jis subūrė imunologijos mokslininkus ir praktikus į Lietuvos imunologų draugiją (1991). Jo dėka pradėtos organizuoti jaunųjų imunologų vasaros mokyklos, rengiamos imunologų konferencijos ir simpoziumai. Bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, Imunologijos institute parengta daugiau kaip 30 biomedicinos mokslo daktarų įvairioms mokslo įstaigoms, jiems profesorius dažniausiai vadovavo ar buvo jų disertacijų gynimo komiteto nariu. Akademikas V. A. Tamošiūnas yra daugiau nei 350 imunologijos srities mokslinių publikacijų autorius ar bendraautoris, mokslo populiarinimo knygelės „Leukozės ir virusai“ (1982), monografijos „Virusinės limfoleukozės imunobiologija“ (1987), vadovėlio studentams „Molekulinės imunologijos ir imunochemijos pagrindai“ (1991), autobiografinės knygos „Kelius nuėjęs, keliu pareisiu“ (1998), „Profesorius Vytas Antanas Tamošiūnas : [gyvenimas, darbai, pamąstymai, bibliografija]“ (2002) autorius. Šiuo metu kartu su kitais bendraautoriais rengia „Imunologijos terminų aiškinamąjį žodyną“. V. A. Tamošiūnas nuo 2001 m. – Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos narys, taip pat Lietuvos mokslo žurnalų „Alergologija ir klinikinė imunologija“, „Biologija“, „Acta medica Lituanica“, „Veterinarija ir zootechnika“ bei užsienio žurnalo „Central European Journal of Immunology“ redakcinių kolegijų narys. Profesorius aktyviai dalyvauja imunologijos mokslui skirtuose tarptautiniuose ir respublikiniuose kongresuose ir konferencijose.

Akademiko V. A. Tamošiūno mokslinio darbo sritis – molekuliniai ir ląsteliniai imuniteto mechanizmai; retrovirusų savybės ir sąveika su imunokompetentinėmis ląstelėmis; imuninio signalo perdavimas; įvairių ligų imunopatogenezės tyrimas, imuninė biotechnologija, diagnostikų kūrimas, tyrimas ir taikymas. Už mokslo laimėjimus ir publikuotus darbus V. A. Tamošiūnui 2005 m. suteikta Lietuvos mokslo premija. Jo dėka Lietuvoje sėkmingai plėtojama šiuolaikinė imunologija, be to, tirdamas šią sritį jis daug nusipelnė ir kitoms biologijos mokslų šakoms.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta paroda lankytojams suteiks galimybę susipažinti su eksponatais iš asmeninės akademiko V. A. Tamošiūno kolekcijos: apdovanojimais, dokumentais ir nuotraukomis, taip pat kai kuriomis jo publikacijomis. Parodoje eksponuojama šiais metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta ir išleista personalinė bibliografijos rodyklė „Kraujo lašo paslaptys“, kuri atspindi akademiko Vyto Antano Tamošiūno kūrybinius ir mokslinius pasiekimus. Parodos atidaryme dalyvaus garbūs svečiai, profesoriaus šeimos nariai, kalbės LMA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytautas Basys, prof. habil. dr. Algirdas Venalis ir kiti. Po parodos atidarymo, 15 val., Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3) vyks akademiniai skaitymai „Imunologijos raida Lietuvoje“.

Parengė Donatas Ustinavičius