Paroda „Chemijos mokslui skirtas gyvenimas: akademikui Povilui Algirdui Vaškeliui atminti“

Nuo 2012 m. sausio 18 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda, skirta akademiko, profesoriaus Povilo Algirdo Vaškelio 75-osioms gimimo metinėms. Parodoje bus eksponuojama didžioji žymaus chemiko, habilituoto daktaro, ilgamečio Chemijos instituto direktoriaus mokslo darbų, išradimų, patentų dalis.

Povilas Algirdas Vaškelis gimė 1937 m. sausio 19 d. Puodžiuose, Užpalių valsčiuje, Utenos apskrityje. Augo pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Sovietų okupacija tragiškai pakeitė Vaškelių šeimos gyvenimą: tėvai ir vienas brolis buvo ištremti į Sibirą, vyresnysis brolis pasitraukė į Vakarus, o Algirdas, išvengęs tremties, gyveno pas vyresnę seserį Žemaitijoje, Tryškiuose. 1954 m. su pagyrimu baigęs Tryškių vidurinę mokyklą, jis įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, kurį sėkmingai baigė 1959 metais. Studijuodamas P. A. Vaškelis pradėjo dirbti laborantu fakultete, o vėliau vyr. laborantu Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute. 1963 m. P. A. Vaškelis apgynė chemijos mokslų kandidato disertaciją, 1982 m. – chemijos mokslų daktaro disertaciją. 1985 m. jis tapo profesoriumi, 1990 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, o 1998 m. – akademiku. Per 49 darbo institute metus jo nueitas kelias nuo diplomanto iki profesoriaus, net akademiko, nuo vyr. laboranto iki instituto direktoriaus yra puikus pavyzdys visiems mokslininkams. Vienas žinomiausių Lietuvos chemikų mirė 2009 m. vasario 5 d.

Akademiko P. A. Vaškelio mokslinių tyrimų sritys buvo įvairios: heterogeninė katalizė tirpaluose, dielektrikų metalizacija, metalų kompleksinių junginių ir peroksojunginių tyrimas, poliarografinė analizė. Profesorius parašė dvi knygas, publikavo apie du šimtus mokslinių straipsnių, kurie buvo cituoti beveik tūkstantį kartų. Jis yra 18 išradimų bendraautoris. Akademikas buvo aktyvus pedagogas: dėstė cheminės termodinamikos kursą Vilniaus pedagoginio instituto studentams, skaitė katalizės kursą Chemijos instituto ir Vilniaus universiteto doktorantams bei magistrantams. Jo vadovaujami penkiolika mokslo daktarų paruošė ir apgynė disertacijas, o du iš jų tapo habilituotais daktarais.

Akademikas yra dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas (1989 ir 2000 metais). 1996 m. jam paskirta pirmoji Lietuvos mokslų akademijos vardinė J. Matulio premija.

Povilas Algirdas Vaškelis – Tarptautinės elektrochemikų draugijos (ISE) narys, Lietuvos chemikų draugijos viceprezidentas, Lietuvos mokslų akademijos Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas. Jis buvo ilgametis žurnalo „Chemija“ vyriausiasis redaktorius, žurnalų „Elektrochemija“ ir „Russian Journal of Electrochemistry“ konsultacinių tarybų narys, daugelio tarptautinių chemijos žurnalų recenzentas, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ kelių straipsnių autorius. Daug publikuotų akademiko darbų galima pamatyti parodoje, kuri veiks iki š. m. vasario 10 dienos.

Parengė Janina Stankevič