Paroda „Bogdanui Zavadskiui – 110”

2012 m. vasario 1 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos T. Vrublevskio skaitykloje pradės veikti  lenkų psichologijos profesoriaus Bogdano Zavadskio 110-osioms gimimo metinėms skirta paroda.

Bogdanas Zavadskis (Bohdan Zawadzki) gimė 1902 m. kovo 10 d. Turbive (dab. Ukrainoje), mokėsi Kijevo lenkų  gimnazijoje. Po repatriacijos  į Lenkiją, 1920 m. baigė Varšuvos Zamojskio vardo gimnaziją. Po to pradėjo  psichologijos studijas Varšuvos universitete. Tuo pačiu metu studijavo fiziologiją ir polonistiką. Aktyviai dalyvavo studentų Filosofijos būrelio veikloje. 1924–1928 m. dirbo Psichologijos katedros asistentu, kur, vadovaujant profesoriui Vladislavui Vitvickiui, 1928 m. apgynė mokslų daktaro darbą „Apie komizmą. Psichologijos studija“. Asistento, vėliau dėstytojo (1930–1932) darbą universitete derino su praktine veikla (dirbo Psichotechnikos institute, įsteigė Psichofiziologijos laboratoriją Aviacijos medicinos tyrimų centre). 1929/1930 m. m. gilino psichologijos žinias Berlyne, o 1932/1933 m. m. – Vienoje pas Karlą ir Šarlotę Biulerius (Bühler). Kartu su Biulerių asistentu Pauliumi Lazarsfeldu žurnale „Journal of Social Psychology“ (1935, t. 6, p. 224–252) išspausdino studiją „Psychological consequences of unemployment“ („Psichologiniai nedarbo padariniai“). 1933/1934 m. m. tęsė studijas JAV. 1935/1936 m. m. ėmė vadovauti Vilniaus Stepono Batoro universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Psichologijos institutui. Išplėtojo didaktinę veiklą, skatino jaunimo susidomėjimą psichologija. Viena iš jo mokinių buvo profesore vėliau  tapusi Lidija Vološynova. Reorganizavus Vilniaus Stepono Batoro universitetą, 1940 m. vasario mėn. Zavadskis išvyko į JAV, kur dirbo įvairiose prestižinėse mokymo įstaigose: Smito (Smith), Velslio (Welesley), Saros Lorenc (Sarah Lawrence)  koledžuose. 1946–1966 m. ėjo psichologijos ir psichopatologijos profesoriaus pareigas Niujorko miesto koledže (City College of  New York), derindamas  jas su psichoterapijos praktika. Jo publikuotos psichopatologijos paskaitos („Wykłady z Psychopatologii“, Warszawa, 1959) tapo labai populiarios. Palaikė glaudžius kontaktus su istorine tėvyne Lenkija. XX a. 6-ajame ir 7-ajame dešimtmečiuose jo namai JAV buvo visuomet atviri atvykstantiems lenkų psichologams ir mokslininkams. Siųsdavo į Lenkiją mokslinę psichologijos literatūrą, turtingą savo knygų rinkinį padovanojo Varšuvos universitetui. Jo vardu pavadinta vienintelė Lenkijoje Diagnostinių technikų laboratorija Varšuvos universiteto Psichologijos fakultete. B. Zavadskis mirė 1966 m.

Parodoje bus eksponuojami Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi B. Zavadskio dokumentai: mokslinių darbų rankraščiai ir mašinraščiai, pasaulinio garso psichologo K. Biulerio paskaitų stenogramos, pedagoginės veiklos liudijimai bei šiek tiek personalijų ir fotografijų. 

Paroda veiks iki kovo 12 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Parengė Rasa Sperskienė