Paroda „Ankstyvasis Apšvietos amžius Europoje: Ernstas Danielius Jablonskis (1660–1741 m.) – santarvės tarp Europos tautų architektas“

2012 m. spalio 15–22 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda  „Ankstyvasis Apšvietos amžius Europoje: Ernstas Danielius Jablonskis (1660–1741 m.) – santarvės tarp Europos tautų architektas“ 

Ernstas Danielius Jablonskis buvo glaudžiai susijęs su LDK reformatais ir jų globėjais Radvilomis. 1679 metais, baigęs studijas Frankfurto prie Oderio universitete, jis buvo paskirtas ir metus laiko ėjo Radvilų gimnazijos Biržuose rektoriaus pareigas, buvo kunigaikštytės Liudvikos Karolinos Radvilaitės auklėtoju.

Jo tėvas, Petras Jablonskis (Figulus), garsiojo čekų brolių dvasininko, pedagogo, rašytojo ir visuomenės veikėjo Jono Amoso Komenskio žentas, 1667–1670 metais buvo Klaipėdoje susikūrusios evangelikų-reformatų bendruomenės kunigu, o pats Ernstas Klaipėdoje baigė pradinę mokyklą.

Parodoje E. D. Jablonskis pristatomas ne tik kaip pasaulinio garso teologas, hebraistas, kalbininkas ar bažnyčios istorikas. Daug dėmesio skiriama jo, kaip santarvės tarp Europos tautų ir religinių mažumų gynėjo, veiklai bei iniciatyvai steigiant Berlyno mokslų akademiją, kurios pirmuoju vadovu jam teko būti.

Ši paroda, eksponuojama nuo 2011 metų, sulaukė teigiamo Europos mokslo ir kultūros bei žiniasklaidos dėmesio. Ji spėjo pabuvoti daugelyje Vokietijos universitetinių miestų, Lenkijoje, Čekijoje ir kituose Europos kraštuose. Lietuvoje paroda veiks rugpjūčio–spalio mėnesiais Klaipėdoje ir Vilniuje. 

Tarptautinę parodą parengė:

Jablonskio tyrimų centras prie Štutgarto universiteto,
Vokietijos Rytų Europos kultūros forumas Potsdame;

Bendradarbiaujant su:

Leibnico vardo leidykla Potsdame,
Berlyno Brandenburgo mokslų akademija,
Berlyno katedros bažnyčia,
Lenkijos valstybine aukštąja mokykla Lešne,
Jono Amoso Komenskio muziejumi, Uherský Brod, Čekija,
Vokietijos Komenskio (Comenius) draugija, Berlynas,
Istorine komisija Bohemijos kraštams, Miunchenas,
Evangelikų čekų brolių sąjunga, Hernhutas.

Parodos kuratoriai: prof. dr. Joachim Bahlcke, Štutgartas; dr. Hartmut Rudolph, Potsdamas

Koncepcija ir tekstai: dr. Albert de Lange, Karlsrūhė

Grafinis apipavidalinimas: Perfect Page, Karlsrūhė

Parodos rėmėjas: Vokietijos federacinės vyriausybės įgaliotinis kultūrai ir žiniasklaidai

Parodos iniciatorius Lietuvoje: Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Evangeliškosios teologijos centras

Parodos organizatorius Vilniuje: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 

Ekspoziciją galima apžiūrėti Bibliotekos 15 kab. nuo 9 iki 17 val.

Informaciją parengė doc. dr. Arūnas Baublys
Klaipėdos universitetas, HMF Teologijos katedra