Paroda „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012“

2012 m. balandžio 27 d. buvo iškilmingai atidaryta jubiliejinė paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012. Susirinkusius Lietuvos mokslų akademijos narius, Vilniaus bibliotekininkus, skaitytojus, buvusius bendradarbius senjorus pasveikino direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas, apie Bibliotekos darbo svarbą kalbėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas habil. dr. Valdemaras Razumas, vertingų leidinių padovanojo ir geriausios kloties linkėjo Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narys emeritas habil. dr. Algimantas Grigelis. Lietuvių kalbos instituto direktorės pavaduotojos mokslui prof. habil. dr. Grasildos Blažienės sveikinimo pirmieji žodžiai buvo: „Mieloji Biblioteka...“, juos lydėjo linkėjimai augti ir stiprėti. Savo prisiminimais apie netrumpą Bibliotekos istorijos tarpsnį ir bendradarbius dalijosi buvęs direktorius dr. Juozas Marcinkevičius ir buvusi Rankraščių skyriaus vedėja, mokslo darbuotoja Danutė Labanauskienė. Apie parodos koncepciją, eksponatų atranką, medžiagos teikimą ir sisteminimą papasakojo vyriausioji parodų organizatorė Rūta Kazlauskienė. Ji atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į ypač vertingus ir retus eksponatus – dokumentus, įtrauktus į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Originalūs dokumentai buvo eksponuojami tik parodos atidarymo metu.

Paroda Bibliotekos fojė veiks iki š. m. birželio 12 d.

Dr. Birutė Railienė,
nuotraukos Valentinos Kulikauskienės