Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pasitinka savo istorinę 100 metų sukaktį. Ta proga rengiamos dvi parodos ir konferencija: jubiliejinė paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 (atidarymas balandžio 27 d. 15 val. Bibliotekoje), kartu su Lietuvos nacionaliniu ir Lietuvos dailės muziejais surengta paroda Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai (atidarymas gegužės 3 d. 17 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje; veiks iki birželio 10 d.) bei tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis, kuri vyks Lietuvos mokslų akademijoje gegužės 3–4 d.

Džiugu pažymėti malonų sutapimą – Bibliotekoje parengta paroda lankytojams ir svečiams pristatoma Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu – 2012 m. balandžio 23–29 d.

Norėtųsi paminėti svarbiausius jubiliejinės parodos, supažindinančios su Bibliotekos istorija,  akcentus. Parodos skyriai „Tadas Vrublevskis ir šeima“ bei „T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai“ skirti iškiliai to meto asmenybei – garsiam Vilniaus advokatui, visuomenės veikėjui ir bibliofilui, bibliotekos įkūrėjui ir fundatoriui Tadui Stanislovui Vrublevskiui, jo šeimai ir aplinkai. Šiuose skyriuose supažindinama su T. Vrublevskio veikla kuriant viešąją biblioteką, kurios pagrindą sudarė asmeninė biblioteka ir rinkiniai. Visuomeninės bibliotekos pradžia – 1912 m., kai buvo užregistruotas visuomeninės Vrublevskių bibliotekos statutas, o T. Vrublevskis skyrė lėšų įsigyti sklypui bibliotekos pastato statybai. Tarpukario metais Biblioteka tapo Valstybine biblioteka, o 1941 m. – Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrine biblioteka.

Tolesnė Bibliotekos raida atsispindi autentiškuose ikonografijos bei rankraštiniuose dokumentuose. Ypač vertingi ir reti eksponatai sudėti atskirame skyriuje. Šiais metais UNESCO programa „Pasaulio atmintis“ mini veiklos 20-etį. Bibliotekoje saugomi į šios programos Lietuvos nacionalinį registrą įtraukti dokumentai, dalį jų galima pamatyti parodoje. Taip pat pristatomi leidiniai ir publikacijos, parengti Bibliotekoje dirbusių žmonių, kurie savo darbais garsino ir tebegarsina jos vardą.

Svarbu paminėti įvykį, lėmusį esminių Bibliotekos permainų pradžią. Direktoriaus dr. Juozo Marcinkevičiaus pastangomis 2009 m. rugsėjo 29 dieną Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumas sugrąžino įstaigos pavadinimui turėtą Vrublevskių vardą.

Ekspoziciją pagyvina nuotraukos, skirtos reikšmingiausiems Bibliotekos įvykiams, mokslinės ir praktinės patirties sklaidai, taip pat darbuotojų laisvalaikio akimirkoms.

Pasidžiaugę turtinga Bibliotekos istorija ir turininga dabartimi, galime pažvelgti į Biblioteką jauno žmogaus akimis – be abejo, nepritraukdama jaunų žmonių Biblioteka nebus tokia svarbi mokslo ir žinių skleidėja, tad įgyvendindama savo uždavinius ji daug vilčių sieja su jaunimu ir yra pasirengusi atskleisti savo turtus.

Parodos atidarymo šventė įvyks š. m. balandžio 27 d. 15 val. Parodą bus galima aplankyti iki birželio 12 d.

Parengė Rūta Kazlauskienė