Paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

2012 m. balandžio 16 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko parodos Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871–1927–1987 atidarymo iškilmės, kuriose dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojai. Istorinė-dokumentinė ekspozicija, skirta pal. Jurgiui Matulaičiui, supažindina su šios iškilios asmenybės gyvenimu ir įvairiapuse veikla: jaunystės ir studijų metais, vyskupavimo Vilniuje laikotarpiu, nuopelnais marijonų vienuolijai, apaštalinio vizitatoriaus darbais, beatifikacija ir pan.

Susirinkusius į parodą pasveikino Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius mons. lic. Žydrūnas Vabuolas bei Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Turtingą ekspoziciją komentavo seminarijos bibliotekos vedėja Irena Aleksandravičienė ir istorikė Genovaitė Gustaitė. Apie sudėtingą Jurgio Matulaičio gyvenimo ir veiklos kelią vaizdingai papasakojo kunigas Vaclovas Aliulis, MIC.

Ekspozicijoje galima pamatyti rankraštinius dokumentus, nuotraukas, archyvinę medžiagą, publikacijas ir knygas iš Palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio muziejaus Marijampolėje, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos istorijos archyvo, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondų. Malonu paminėti, jog parodos rengimą rėmė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: eksponuojami leidiniai iš bibliotekos fondų, Rankraščių skyriaus, be to, bibliotekoje skenuota ir spausdinta daugelis dokumentų, už ką parodos rengėja nuoširdžiai padėkojo.

Parodos iškilmėms pasibaigus, svečiai turėjo galimybę apžiūrėti kunigų seminariją.

Paroda veiks iki š. m. gegužės 31 d.