Leidiniai iš Japonijos

2012 metų kovo 15–29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fojė veiks paroda „Leidiniai iš Japonijos“. Paroda parengta siekiant išreikšti moralinį palaikymą ir solidarumą japonų tautai dėl prieš metus įvykusios tragedijos.

Parodoje eksponuojama 190 leidinių. Dauguma jų įsigyti įgyvendinus įvairius projektus bei programas:

Japonų literatūros leidimo projektas (Japanese Literature Publishing Project) – Japonijos kultūros reikalų agentūros projektas, pradėtas įgyvendinti 2002 m. Šio projekto tikslas – populiarinti šiuolaikinę japonų literatūrą pasaulyje. Pagal šį projektą per pastaruosius 150 metų publikuoti japonų literatūros kūriniai atrenkami ekspertų komiteto, verčiami į įvairias kalbas ir leidžiami už Japonijos ribų. Tokiu būdu su leidiniais susipažįsta įvairių šalių skaitytojai, o dovanojant juos bibliotekoms, universitetams ir kitoms kultūros bei švietimo institucijoms, jie gali būti naudojami švietimo ir mokslo tikslams. Įgyvendinus šį projektą, LMA Vrublevskių biblioteka nuo 2006 m. gavo 50 leidinių anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

Nippono fondas (The Nippon Foundation) – 1962 m. įsteigtas privatus fondas, vykdantis filantropinę veiklą Japonijoje ir visame pasaulyje. Fondo darbo tikslas – suvokti visuomenės raidos tendencijas bei sąlygas ir nustatyti aktualiausius pasaulio bendruomenės poreikius. Projektas „Skaitykime apie Japoniją“ (Read Japan) skirtas supažindinti užsienio skaitytojus su įvairiomis japoniškomis knygomis. Jis vykdomas trimis kryptimis: knygų dovanojimas, vertimų rėmimas ir vertėjų mokymai. Dešimt ekspertų sudarė 100 leidinių, geriausiai atspindinčių įvairiausius šiuolaikinės Japonijos gyvenimo ir raidos aspektus, sąrašą. Pagal programą „100 knygų: pažink šiuolaikinę Japoniją“, LMA Vrublevskių bibliotekai 2010 m. buvo padovanotos 28, 2011 m. – 48 knygos. Šios knygos supažindina skaitytojus su Japonijos istorija, politika, tarptautiniais santykiais, ekonomika, sociologija ir kultūra.

Japonijos fondas (The Japan Foundation) – tai viešoji organizacija, dirbanti tarptautinių kultūrinių mainų srityje visame pasaulyje. Fondo veikla skatina toleranciją tarptautinėje visuomenėje. Jo tikslas – populiarinti japonų kultūrą pasaulyje. Japonijos fondas kaip teisinis subjektas buvo įsteigtas 1972 m., o 2003 m. tapo savarankiška administracine institucija, pavaldžia Japonijos užsienio reikalų ministerijai. Fondo kultūrinių mainų programos vykdamos meno, japonų kalbos mokymo, japonologijos ir kt. srityse. LMA Vrublevskių biblioteka pagal šio fondo Bibliotekų rėmimo programą gavo ypač vertingų leidinių: 2002 m. – 22, 2005 m. – 30 knygų. Knygos buvo perduotos oficialių ceremonijų metu. 2003 m. sausio 10 d. perdavimo ceremonijoje dalyvavo tuometinė Japonijos informacijos ir kultūros centro vadovė Gabija Žukauskienė ir Japonijos laikinasis reikalų patikėtinis Eizo Kaneyasu. 2005 m. gegužės 16 d. – Lietuvos kultūros atašė Chisako Maruyama ir tuometinis Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje prof. Algirdas Kudzys. Visus šiuos leidinius galima buvo pamatyti bibliotekos Naujų knygų ir žurnalų ekspozicijoje.

Parodoje eksponuojami ir periodiniai leidiniai, gauti knygų mainų keliu iš įvairių Japonijos mokslinių įstaigų bei bibliotekų (daugiausia tiksliųjų ir gamtos mokslų krypties institucijų). Šiuo metu Japonijoje turime 14 knygų mainų partnerių.

         

Daiva Liudavičienė