Parodos 2012 m.Virtuali paroda „Lietuva Alfredo Römerio piešiniuose ir akvarelėse“2012-12- 20

Kviečiame susipažinti su nauja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta virtualia paroda „Lietuva Alfredo Römerio piešiniuose ir akvarelėse“.
Daugiau »

Paroda „Ex libris Rimvydas Čaplinskas“,2012-12- 10

2012 m. gruodžio 13 d. (ketvirtadienį) 16 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaroma paroda „Ex libris Rimvydas Čaplinskas“, skirta Vilniaus praeities tyrėjui Antanui Rimvydui Čaplinskui (*1939 03 28–†2011 12 13) atminti
Daugiau »

Virtuali paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“2012-12- 05

Kviečiame susipažinti su nauja Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta virtualia paroda, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui.
Daugiau »

Paroda „…Bet darbai kalbės…“2012-11- 20

2012 m. lapkričio 23 – gruodžio 10 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda „…Bet darbai kalbės…“, skirta istoriko, teisininko, Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento Povilo Pakarklio 110-osioms gimimo metinėms.
Paroda atidaroma lapkričio 26 d., pirmadienį, 16 val.
Daugiau »

Parodos „Aš – restauratorius“ atidarymas2012-11- 13

2012 m. lapkričio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Aš – restauratorius“, skirta Bibliotekos 100-mečiui ir UNESCO dokumentinio paveldo programos „Pasaulio atmintis“ 20-mečiui paminėti.
Daugiau »

Paroda „Aš – restauratorius“2012-10- 31

2012 m. lapkričio 8–20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda „Aš – restauratorius“, skirta Bibliotekos 100-mečiui ir UNESCO dokumentinio paveldo programos „Pasaulio atmintis“ 20-mečiui paminėti.
Parodos atidarymas – lapkričio 8 d. 15 val. Atidarymo metu bus pristatomas video siužetas apie Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus veiklą.
Lapkričio 9, 12 ir 13 d. nuo 13 iki 17 valandos kviečiame lankytojus susipažinti su restauratoriaus profesija: prie parodos vitrinų su eksponatais papasakosime apie šios profesijos subtilybes bei problemas. Pageidaujantiems surengsime ekskursiją po Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrių. Registruotis el. paštu: restauravimas@mab.lt arba tel.: 85 262 5781.
Daugiau »

„Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą…“2012-10- 29

2012 m. spalio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda skirta Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms.
Daugiau »

Paroda „Vilnius XIX a. raižiniuose ir litografijose“2012-10- 26

Tado Vrublevskio skaitykloje veikia paroda „Vilnius XIX a. raižiniuose ir litografijose“. Joje eksponuojami grafikos kūriniai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. Paroda veiks iki 2012 gruodžio 31 d.
Daugiau »

Paroda „Arturas Szykas – dialogo žmogus“ 2012-10- 24

Lenkijos institutas Vilniuje ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka kviečia į parodos „Arturas Szykas – dialogo žmogus“ atidarymą, kuris vyks 2012 m. spalio 25 d. (ketvirtadienį) 17.30 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (15 kab). Parodos organizatoriai: Mareko Edelmano dialogo centras (Lodzė, Lenkija) ir Arturo Szyko draugija (JAV).
Daugiau »

Paroda Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms2012-10- 22

2012 m. spalio 19 – lapkričio 5 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda „Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą...“, skirta Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms.
Parodos atidarymas – spalio 24 d. 16 val.
Daugiau »

Paroda „Ankstyvasis Apšvietos amžius Europoje: Ernstas Danielius Jablonskis (1660–1741 m.) – santarvės tarp Europos tautų architektas“2012-10- 15

2012 m. spalio 15–22 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda „Ankstyvasis Apšvietos amžius Europoje: Ernstas Danielius Jablonskis (1660–1741 m.) – santarvės tarp Europos tautų architektas“
Daugiau »

Paroda „Akademikui Pranciškui Baltrui Šivickiui – 130“2012-09- 28

2012 m. spalio 3–16 d. Bibliotekoje veiks paroda, skirta vieno iškiliausių XX a. Lietuvos mokslininkų – akademiko Pranciškaus Baltraus Šivickio 130-osioms gimimo metinėms.
Parodos atidarymas – spalio 3 d. 15 val.
Daugiau »

Danguolės Mikulėnienės jubiliejinė paroda2012-09- 11

2012 m. rugsėjo 11–25 d. Bibliotekoje veiks jubiliejinė kalbininkės prof. dr. Danguolės Mikulėnienės paroda.
Parodos atidarymas – rugsėjo 11 d. 15 val.
Daugiau »

Paroda „Mykolui Biržiškai – 130“2012-08- 21

2012 m. rugpjūčio 24 d. sukanka 130 metų nuo lietuvių literatūros ir kultūros istoriko, tautosakos tyrinėtojo, pedagogo, publicisto, teisininko, visuomenės veikėjo, Vasario 16 Akto signataro Mykolo Biržiškos gimimo. Minint šią sukaktį Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje parengta paroda, kuri veiks iki spalio 15 d.
Daugiau »

Paroda „Akademikui Konstantinui Jablonskiui – 120“2012-08- 21

2012 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje pradėjo veikti paroda, skirta iškilaus Lietuvos mokslo organizatoriaus, krašto istorijos, archeologijos, archeografijos, teisės tyrinėtojo ir šaltinių skelbėjo akademiko Konstantino Jablonskio 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks iki rugsėjo 6 dienos.
Daugiau »

Paroda „Idealo ir mokslo keliu: atgimimo dainiui Maironiui – 150“2012-07- 03

2012 m. liepos 5 – rugpjūčio 16 d. Bibliotekoje veiks paroda „Idealo ir mokslo keliu: atgimimo dainiui Maironiui – 150“. Lietuvoje 2012-ieji paskelbti Maironio metais. Sukanka 150 metų, kai gimė didysis mūsų tautos poetas, kovotojas už lietuvybę, žymus visuomenės ir kultūros veikėjas, mokslinių darbų autorius Jonas Mačiulis-Maironis. Jo talentas – universalus: lyrika, dainos, poemos, istorinės dramos, vertimai, publicistika.
Daugiau »

Paroda „Leukozės, virusai ir imunitetas“2012-06- 13

2012 m. birželio 15 d. (penktadienį), 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje bus atidaryta paroda „Leukozės, virusai ir imunitetas“, skirta Lietuvos mokslo premijos laureato (2005), imunologo, LMA tikrojo nario, profesoriaus, habilituoto daktaro Vyto Antano Tamošiūno 70-mečio jubiliejui. Paroda veiks iki liepos 2 d.
Daugiau »

Paroda „Vinco Uždavinio 110-osios gimimo metinės “2012-05- 14

2012 m. gegužės 16–liepos 30 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje veiks Lietuvos publicisto, žurnalisto, keliautojo, fotografo Vinco Uždavinio 110-osioms gimimo metinėms skirta paroda.
Daugiau »

Paroda „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012“2012-05- 02

2012 m. balandžio 27 d. buvo iškilmingai atidaryta jubiliejinė paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012.
Daugiau »

Paroda „Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai“2012-04- 30

Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2012 m. gegužės 3 d., ketvirtadienį, 17 val. atidaroma paroda „Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai“, skirta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-mečiui. Ją atidarys Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Žygintas Būčys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.
Daugiau »

Senosios knygos bičiulis Marcelinas Ročka2012-04- 26

2012 m. gegužės 8-ąją sukanka 100 metų nuo filologo klasiko, vertėjo, literatūros istoriko ir bibliografo Marcelino Ročkos gimimo. Prisimenant gražią mokslininko sukaktį Tado Vrublevskio skaitykloje parengta ekspozicija, kuri veiks iki gegužės 14 d.
Daugiau »

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–20122012-04- 25

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pasitinka savo istorinę 100 metų sukaktį. Ta proga rengiamos dvi parodos ir konferencija: jubiliejinė paroda Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 (atidarymas balandžio 27 d. 15 val. Bibliotekoje), kartu su Lietuvos nacionaliniu ir Lietuvos dailės muziejais surengta paroda Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai (atidarymas gegužės 3 d. 17 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje; veiks iki birželio 10 d.) bei tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis, kuri vyks Lietuvos mokslų akademijoje gegužės 3–4 d.
Daugiau »

Paroda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje 2012-04- 18

2012 m. balandžio 16 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko parodos Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871–1927–1987 atidarymo iškilmės, kuriose dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojai. Istorinė-dokumentinė ekspozicija, skirta pal. Jurgiui Matulaičiui, supažindina su šios iškilios asmenybės gyvenimu ir įvairiapuse veikla: jaunystės ir studijų metais, vyskupavimo Vilniuje laikotarpiu, nuopelnais marijonų vienuolijai, apaštalinio vizitatoriaus darbais, beatifikacija ir pan.
Daugiau »

Kilnojamoji paroda „Natura sanat, medicus curat: senieji medicinos dokumentai“2012-04- 03

Balandžio 5 d. 11 val. Vilniaus universiteto Onkologijos institute atidaroma kilnojamoji paroda „Natura sanat, medicus curat: senieji medicinos dokumentai“.
Daugiau

Paroda „Esperanto kalbai – 125“2012-04- 02

2012 m. balandžio 4–20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fojė veiks paroda Esperanto kalbai – 125.
Daugiau »

2012-ieji – palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metai2012-03- 16

2012 m. kovo 19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje pradeda veikti paroda „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871–1927–1987“. Lietuvos vyskupai 2012-uosius paskelbė palaimintojo arkivysk. J. Matulaičio metais, nes ši garbė jam buvo suteikta prieš 25 m.
Daugiau »

Paroda „Alfredas Römeris: jubiliejinių metų atradimai“2012-03- 15

2012 m. kovo 15–balandžio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje veiks rašytinių ir vaizdo dokumentų, skulptūrinių medalionų paroda „Alfredas Römeris: jubiliejinių metų atradimai“, skirta iškilaus Lietuvos dailininko, skulptoriaus Alfredo Römerio 180-osioms gimimo metinėms paminėti. Maloniai kviečiame apsilankyti. 

Daugiau »

Leidiniai iš Japonijos2012-03- 15

2012 metų kovo 15–29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fojė veiks paroda „Leidiniai iš Japonijos“. Paroda parengta siekiant išreikšti moralinį palaikymą ir solidarumą japonų tautai dėl prieš metus įvykusios tragedijos.
Daugiau »

Paroda „Alfonsui Merkiui – 85“2012-02- 13

2012 m. vasario 15-kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda, skirta akademiko, profesoriaus Alfonso Merkio 85-osioms gimimo metinėms. Parodoje eksponuojami žymaus augalų fiziologo, dviejų Lietuvos mokslo premijų laureato, trijų monografijų autoriaus, aktyvaus mokslo organizatoriaus ir populiarintojo bei visuomenės veikėjo darbai. Parodos atidarymas vasario 17 d. 13 val.
Daugiau »

Paroda „Bogdanui Zavadskiui – 110”2012-01- 30

2012 m. vasario 1 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos T. Vrublevskio skaitykloje pradės veikti lenkų psichologijos profesoriaus Bogdano Zavadskio 110-osioms gimimo metinėms skirta paroda.
Paroda veiks iki kovo 12 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
Daugiau »

Atidaryta paroda akademikui Povilui Algirdui Vaškeliui atminti2012-01- 26

Sausio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko akademiko, profesoriaus Povilo Algirdo Vaškelio jubiliejinės parodos „Chemijos mokslui skirtas gyvenimas: akademikui Povilui Algirdui Vaškeliui atminti“ atidarymas.
Daugiau »

Paroda „Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams“2012-01- 26

Sausio 23-vasario 10 d. Bibliotekoje (15 k.) veikia Lietuvos Knygnešio draugijos parengta kilnojamoji plakatų paroda Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams.

Paroda „Chemijos mokslui skirtas gyvenimas: akademikui Povilui Algirdui Vaškeliui atminti“2012-01- 13

2012 m. sausio 18-vasario 10 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda, skirta akademiko, profesoriaus Povilo Algirdo Vaškelio 75-osioms gimimo metinėms.
Parodos atidarymas sausio 18 d. 14 val.
Daugiau »