Akademikui Z. Zinkevičiui - 85

2010 m. sausio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko parodos „Gyvenimas gimtajai kalbai“, skirtos akad. prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus 85-erių metų sukakčiai paminėti atidarymas.

Z. Zinkevičius Gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodausių vienkiemyje prie pat Ukmergės. 1939-1945 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1945-1950 m. studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Nuo 1946 m. jame dirbo. 1956-1962, 1964-1968 m. Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973-1988 m. Lietuvių kalbos, 1988-1989 m. Baltų filologijos katedrų vedėjas, 1995-1996 m. - Lietuvių kalbos instituto direktorius, 1996 12 10 - 1998 03 25 - Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Habilituotas humanitarinių mokslų akademijos akademikas, profesorius, nuo 1982 m. Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities) narys, nuo 1991 m. Norvegijos mokslų akademijos, nuo 1995 m. Latvijos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys.

Latvijos universiteto (1991 m.) ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994 m.) garbės daktaras, Herderio premijos (1994 m.) laureatas.

Mokslinio darbo sritys - Lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. 26 knygų, tarp jų šešių tomų (septynios knygos) “Lietuvių kalbos istorijos", per 500 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis autorius.