Paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“

Nuo 2010 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“, skirta kalbininko Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms.

Jonas Jablonskis (1860 m. gruodžio 30 d.–1930 m. vasario 23 d., slapyvardis Rygiškių Jonas) – didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, sunorminęs literatūrinę lietuvių kalbą ir su kūręs bendrinės lietuvių kalbos gramatikos mokslą. J. Jablonskis buvo ne tiktai kalbininkas teoretikas, bet didelis visuomenininkas praktikas – rašė spaudai, taisė kitų autorių straipsnių ir įvairių knygelių kalbą, redagavo vertimus.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Maskvos universitete, dirbo korepetitoriumi, raštininku, vėliau dėstė graikų ir lotynų kalbas Mintaujos bei Talino gimnazijose. 1901 m. ištremtas į Pskovą, kur redagavo A. Juškos lietuvių kalbos žodyną, o 1904 m.  grįžo į Vilnių. 1904–1906 m. čia dirbo „Vilniaus žinių“ ir „Lietuvos ūkininko“ redakcijose. Nuo 1922 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius.

J. Jablonskio veikla buvo ypač reikšminga lietuvių literatūrai pereinant nuo tarmių prie bendrinės kalbos vartosenos. Svarbiausi veikalai: „Lietuvių kalbos gramatika“ (1922), „Lietuvių kalbos vadovėlis“ (1925), „Linksniai ir prielinksniai“ (1928). Redagavo J. Žemaitės, G. Petkevičaitės-Bitės, J. Biliūno ir kitų rašytojų kūrinius. Kartu su mokiniais vertė vadovėlius ir grožinę literatūrą. Išugdė didelį būrį lietuvių kalbos mokytojų, kalbininkų, kurie tobulino bendrinę lietuvių kalbą. 1928 m. gegužės 15 d. apdovanotas LDK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu.

Šioje parodoje, be kitų dokumentų, eksponuojamas ir rankraštinis paveldas iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos. Tai medžiaga, kurią J. Jablonskis surinko žodynui įvairiose Lietuvos vietovėse. Yra ir dokumentų, atskleidžiančių J. Jablonskio – redaktoriaus, spaudos darbuotojo – veiklą: rankraščiai  su  redaguota Žemaitės kūryba, J. Jablonskio susirašinėjimas su žymiais to meto Lietuvos veikėjais (Antanu Smetona, Juozu Balčikoniu, Kazimieru Jokantu).

Parengė Rūta Kazlauskienė