Lietuvos mokslotyra ir mokslo istorija

Paroda yra tarsi padalinta į dvi dalis – „Mokslotyra“ ir „Mokslo istorija“. Tai yra labai giminingos mokslo kryptys, naudojančios daugelį tų pačių tyrimų metodų.

Parodos pirmuosiuose stenduose eksponuojama: prof. habil. dr. O. Voverienės straipsniai „Mokslotyros raida Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje“ ir „Mokslotyros raida Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990-2000 m.“ („Lietuvos aidas“, 2007 m.), „Mokslotyra ir mokslo istorija“ („Mokslo ir technikos raida“, 2009) bei O. Voverienės ir I. Dagytės knyga „Mokslotyrinės minties raida, 1969–1989 metais“. Šiais spaudiniais ir buvo remiamasi rengiant parodą.

„Mokslotyros“ dalis pradedama pirmaisiais mokslotyriniais straipsniais, kurie pasirodė „Moksle ir gyvenime“, „Moksle ir technikoje“, „Komjaunimo tiesoje“ 1967–1973 m. Toliau dėstomos mokslotyrinės krypties monografijos, nuo pačių pirmųjų iki pačių naujausių. Kitas mokslotyrinis skyrelis „Mokslotyriniai leidiniai“. Jame eksponuojami du tęstiniai leidiniai: „Humanistica“ ir „Mokslotyra“, kurio pasirodė vos 7 numeriai. Sekantis skyrelis „Konferencijos ir seminarai“. Jame eksponuojama tarptautinės ir lietuviškos konferencijų medžiagos, kuriose dalyvavo Lietuvos mokslotyrininkai. Dar vienas skyrelis „Apgintos disertacijos“ – jame eksponuojami apgintų disertacijų autoreferatai – O. Voverienės, G. Sasnauskaitės, B. Railienės, N. Šaduikienės, L. Malcienės ir I. Dagytės. Malonu pažymėti tai, kad net dvi disertacijų autorės dirba mūsų bibliotekoje. „Mokslotyros“ dalis užbaigiama žymesnių Lietuvos mokslotyrininkų personalinėmis bibliografinėmis rodyklėmis.

„Mokslo istorijos“ dalis pradedama skyreliu „Monografijos“, jame – dalis mokslo istorinių monografijų, nuo pirmųjų pasirodžiusių pokaryje iki paskiausių. Atskirai išskirti Mokslotyros instituto leidiniai. Tai visa serija solidžios apimties ir estetinės išvaizdos leidinių, sudarytų arba redaguotų A. Liekio. Nors institutas vadinamas „Mokslotyros institutu“, tačiau leidžiamos knygos yra mokslo istorijos krypties. Kitas parodos skyrelis – žymesnių mokslo istorikų personalinės rodyklės. Paroda baigiama skyreliu „Mokslo istorijos konferencijos“, čia eksponuojama vykusios užsienyje ir Lietuvoje mokslo istorikų konferencijos.

Paroda yra tarsi padalinta į dvi dalis – „Mokslotyra“ ir „Mokslo istorija“. Tai yra labai giminingos mokslo kryptys, naudojančios daugelį tų pačių tyrimų metodų.

Parodos pirmuosiuose stenduose eksponuojama: prof. habil. dr. O. Voverienės straipsniai „Mokslotyros raida Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje“ ir „Mokslotyros raida Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990-2000 m.“ („Lietuvos aidas“, 2007 m.), „Mokslotyra ir mokslo istorija“ („Mokslo ir technikos raida“, 2009) bei O. Voverienės ir I. Dagytės knyga „Mokslotyrinės minties raida, 1969–1989 metais“. Šiais spaudiniais ir buvo remiamasi rengiant parodą.

„Mokslotyros“ dalis pradedama pirmaisiais mokslotyriniais straipsniais, kurie pasirodė „Moksle ir gyvenime“, „Moksle ir technikoje“, „Komjaunimo tiesoje“ 1967–1973 m. Toliau dėstomos mokslotyrinės krypties monografijos, nuo pačių pirmųjų iki pačių naujausių. Kitas mokslotyrinis skyrelis „Mokslotyriniai leidiniai“. Jame eksponuojami du tęstiniai leidiniai: „Humanistica“ ir „Mokslotyra“, kurio pasirodė vos 7 numeriai. Sekantis skyrelis „Konferencijos ir seminarai“. Jame eksponuojama tarptautinės ir lietuviškos konferencijų medžiagos, kuriose dalyvavo Lietuvos mokslotyrininkai. Dar vienas skyrelis „Apgintos disertacijos“ – jame eksponuojami apgintų disertacijų autoreferatai – O. Voverienės, G. Sasnauskaitės, B. Railienės, N. Šaduikienės, L. Malcienės ir I. Dagytės. Malonu pažymėti tai, kad net dvi disertacijų autorės dirba mūsų bibliotekoje. „Mokslotyros“ dalis užbaigiama žymesnių Lietuvos mokslotyrininkų personalinėmis bibliografinėmis rodyklėmis.

„Mokslo istorijos“ dalis pradedama skyreliu „Monografijos“, jame – dalis mokslo istorinių monografijų, nuo pirmųjų pasirodžiusių pokaryje iki paskiausių. Atskirai išskirti Mokslotyros instituto leidiniai. Tai visa serija solidžios apimties ir estetinės išvaizdos leidinių, sudarytų arba redaguotų A. Liekio. Nors institutas vadinamas „Mokslotyros institutu“, tačiau leidžiamos knygos yra mokslo istorijos krypties. Kitas parodos skyrelis – žymesnių mokslo istorikų personalinės rodyklės. Paroda baigiama skyreliu „Mokslo istorijos konferencijos“, čia eksponuojama vykusios užsienyje ir Lietuvoje mokslo istorikų konferencijos.