Profesoriaus Liberto Klimkos kelias Saulės ratu, Mėnulio taku

Visada jaunatviškas profesorius Libertas Klimka mini 70-mečio jubiliejų. Mokslininko ir pedagogo kelią pradėjo kaip fizikos mokslų specialistas, o pagrindinis pašaukimas atvedė į etnologijos ir mokslo istorijos pažinimo, tyrimų, šių mokslų sklaidos kelią. Jo darbus, įvairiašakę ir ypač turiningą ir gausią mokslinę produkciją sunku trumpai apibūdinti. Kaip fizikas – jis išradimo „Paviršinio puslaidininkio potencialo nustatymo būdas“ bendraautoris, leidinių „Puslaidininkių technikos naujovės“, „Nauji puslaidininkiniai mikrobangų prietaisai“, „Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas“ autorius. Mokslo istoriją praturtino knygomis „Tikslieji mokslai Lietuvoje“, „Fizikos ir tiksliųjų mokslų pradžia Lietuvoje“, daugybe straipsnių ir pranešimų konferencijose.

Etnologija ir etninės kultūros problematika bene vaisingiausia ir išsiskiria moksliniais ir mokslo populiarinimo leidiniais. Minėtini „Lietuviškasis mėnulio išminties kalendorius“, „Senolių kalendorius“, „Vilniaus bokštų laikrodžiai“, „Saulės ir mėnulio taku“, „Lietuviškųjų švenčių rate“, „Tautinės tapatybės dramaturgija“, „Tautos metai“, „Tėviškės metai“ ir kt. Talentingas oratorius ir nuolatinis mokslo istorijos ir etnologijos renginių organizatorius. 2005–2009 m. Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas. Lietuvos Respublikos Seimo sudarytoje darbo grupėje parengė įstatymo projektą „Tautinio paveldo produktai“. Profesorius yra J. Basanavičiaus, S. Šalkauskio ir L. Ivinskio premijų laureatas, naujų tarpdalykinių mokslo šakų - paleoastronomijos ir etnokosmologijos pradininkas Lietuvoje. Išrinktas Latvijos mokslo istorikų asociacijos, Vilniaus žemaičių kultūros ir kt. draugijų garbės nariu. Dirba Europos draugijoje „Astronomija kultūroje“. Bibliografijos darbų rodyklėje pateikta per 900 mokslinių, metodinių, populiariųjų leidinių įrašų.

Jubiliejinė darbų paroda eksponuojama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Parodos atidarymas š. m. rugsėjo 17 d. 14 val. (Vilnius, Žygimantų g. 1/8). Koncertuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja operos solistė Aušra Liutkutė, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos liaudies muzikantai Albinas Batavičius ir Ipolitas Petrošius. Paroda veiks iki š. m. spalio 7 d.

Ryšių su visuomene specialistas Povilas Saudargas