Bibliotekos geradariai

Balandžio 29 – gegužės 14 d. veikia paroda „Bibliotekos geradariai“. Eksponuojamos retos ir vertingos knygos iš Alės Rūtos, Reginos ir Prano Kulikauskų, Vytauto Gudelio, Juozo Bulavo, Vytauto Daugudžio, Mykolo Giedraičio šeimos bei Marijonų vienuolijos bibliotekos Romoje kolekcijų, dovanotų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai 2005 – 2009 metais. Parodoje atrinkta per šimtą įdomesnių leidinių. 
Plačiau apie parodą - Povilo Saudargo straipsnyje Mums ir ateinantiems... - Mokslo Lietuva, 2010, birželio 3, Nr. 11(433), p. 2.