Parodos 2010 m.Paroda „Gloria in excelsis“2010-12- 20

Tado Vrublevskio skaitykloje iki sausio 20 d. veikia paroda „Gloria in excelsis: Kristaus gimimo tema grafikos kūriniuose“.
Kristaus gimimo istorijai skirti atvaizdai žinomi jau ankstyvajame krikščionybės laikotarpyje. Pirmaisiais krikščionybės amžiais sarkofagų kompozicijose dar nebuvo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu atvaizdo. Jėzaus gimimo scenoje Dievo Motina vaizduojama po 431 m., kai Efeso Bažnyčios susirinkime ji buvo pripažinta Dievo Gimdytoja.... Daugiau »

Paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“2010-12- 20

Nuo 2010 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“, skirta kalbininko Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms.
Daugiau »

Virtuali paroda „Arte et Marte“2010-12- 15

2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikė senųjų dokumentų karo tema paroda Arte et Marte, skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Neturėjusiems galimybės joje apsilankyti, siūlome virtualią pažintį su šia paroda.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms: parodos katalogas 2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Paroda J. Jablonskiui Seimo parodų galerijoje2010-11- 30

Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje 2010 m. lapkričio 30 d. įvyko žymaus kalbininko, bendrinės lietuvių kalbos normintojo Jono Jablonskio 150-ųjų gimimo metinių iškilmingas minėjimas.
Seimo parodų galerijoje atidaryta paroda „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta“.
Daugiau »

Paroda „Pažįstamas ir nepažįstamas Vladas Drėma“2010-11- 22

2010 m. lapkričio 25 d.–gruodžio 15 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veiks paroda „Pažįstamas ir nepažįstamas Vladas Drėma“, skirta dailės istoriko, muziejininko, dailininko Vlado Drėmos 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Atidarymas – lapkričio 25 d. 15 val. Daugiau »

Paroda Radvilų rūmuose2010-11- 11

Iki 2011 m. sausio 30 d. Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22, Vilnius) veikia Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų surengta tarptautinė paroda „Kaip tai atsitiko didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“. Šią parodą, skirtą Žalgirio pergalės 600 metų jubiliejui, padėjo rengti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, paskolinusi apie pusantro šimto eksponatų: rankraščių, knygų, periodinių leidinių, ikonografinės medžiagos.
Daugiau »

Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose2010-10- 21

Spalio 27 – lapkričio 20 d. veiks istorinių dokumentų, dailės kūrinių ir senųjų fotografijų paroda „Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose“, skirta šių kapinių įkūrimo 200 metų sukakčiai paminėti. Daugiau »

Prof. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas2010-10- 12

Nuo spalio 11 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikia paroda skirta Prof. Aleksandro Dambrausko-Jakšto 150 metų gimimo sukakties paminėjimui. Daugiau »

Senųjų teisynų atradimai – Valerijono Glemžos-Klemčicko kolekcija2010-10- 04

2010 m. spalio 13-22 d. veikia paroda Senųjų teisynų atradimai – Valerijono Glemžos-Klemčicko kolekcija. Atidarymas spalio 13 d. 14 val. Daugiau »

Profesoriaus Liberto Klimkos kelias Saulės ratu, Mėnulio taku2010-09- 16

Nuo rugsėjo 17 d. veiks paroda „Saulės ratu, Mėnulio taku“, skirta etnologo, mokslo istoriko, fiziko, Vilniaus pedagoginio universiteto profesoriaus gamtos mokslų daktaro,  naujų tarpdalykinių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininko Lietuvoje Liberto Klimkos 70-ties metų jubiliejaus proga. Atidarymas rugsėjo 17 d. 14 val. Daugiau »

Laurynui Ivinskiui - 2002010-08- 10

Nuo rugpjūčio 10 d. veikia paroda paroda, skirta Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms paminėti. Daugiau »

Petrui Vaičiūnui – 1202010-07- 26

Nuo liepos 26 d. T. Vrublevskio skaitykloje veikia paroda, skirta Petro Vaičiūno 120-osioms metinėms. Daugiau »

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema2010-07- 07

Paroda: Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema. Skiriama Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Parodos atidarymas – 2010 m. liepos 7 d., 14.00 val. Veikia iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. Daugiau »

Šiauliai - parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai2010-06- 12

Iki liepos 6 d. Parodų salėje (15 kambarys) veikia paroda „Šiauliai - parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“ Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-osioms ir Steigiamojo seimo 90-osioms metinėms. Pabrėžiamos senos parlamentarizmo tradicijos. Daugiau »

Lietuvos mokslotyra ir mokslo istorija2010-05- 17

Kviečiame aplankyti parodą „Lietuvos mokslotyra ir mokslo istorija“. Parodoje eksponuojama: lietuvių mokslotyrininkų ir mokslo istorikų monografijos, žurnalai, straipsniai, konferencijų medžiaga, ikonografija, mokslotyros tema parengtų disertacijų santraukos. Paroda veiks nuo 2010 m. gegužės 20 iki birželio 30 d. Daugiau »

Bibliotekos geradariai2010-04- 29

Balandžio 29 – gegužės 14 d. veikia paroda „Bibliotekos geradariai“. Eksponuojamos retos ir vertingos knygos iš Alės Rūtos, Reginos ir Prano Kulikauskų, Vytauto Gudelio, Juozo Bulavo, Vytauto Daugudžio, Mykolo Giedraičio šeimos bei Marijonų vienuolijos bibliotekos Romoje kolekcijų, dovanotų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai 2005 – 2009 metais. Parodoje atrinkta per šimtą įdomesnių leidinių.

Henrikui Radauskui – 1002010-04- 26

Nuo 2010 m. balandžio 26 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikia paroda „Henrikui Radauskui – 100“ Daugiau »

Formulės ir formos2010-04- 07

Nuo balandžio 7 d. veikia Mifodijaus Sapagovo mokslo populiarinimo paroda „Formulės ir formos. (Minimalieji paviršiai) “

Akademikui J. Marcinkevičiui - 802010-03- 09

2010 m. kovo 9 - 30 d. veikia paroda „Akademikui J. Marcinkevičiui - 80“ Daugiau »

Kultūros istorikei, doc., habil. dr. Ingei Lukšaitei - 702010-02- 04

Nuo vasario 4 d. veikia paroda, skirta kultūros istorikės, docentės, habilituotos daktarės, Lietuvos mokslo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premijų laureatės Ingės Lukšaitės 70-mečiui skirta paroda.

Antanui Liuimai SJ – 1002010-01- 28

2010 m. sausio 28 – kovo 5 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikia paroda „Antanui Liuimai SJ – 100“
Daugiau »

Akademikui Z. Zinkevičiui - 852010-01- 05

Sausio 7-25 d. veikia paroda „Akademikui Z. Zinkevičiui - 85“ Daugiau »