Paroda „Kunigaikščiai Sapiegos – meno kolekcininkai ir mecenatai“ Krokuvoje

2011 m. spalio 4 d. Vavelio karališkoje pilyje Krokuvoje buvo atidaryta tarptautinė paroda „Kunigaikščiai Sapiegos – meno kolekcininkai ir mecenatai“. Ji surengta siekiant visuomenei pristatyti meno kolekciją, kurią sukaupė kunigaikščiai Sapiegos – viena svarbiausių, įtakingiausių ir turtingiausių Abiejų Tautų Respublikos giminių.

Parodoje eksponuojami paveikslai, liudijantys giminės genealogiją, o taip pat gobelenai, kontušo juostos, Augsburgo auksakalių darbai, ginklai, laikrodžiai, knygos, žymių to meto dailininkų paveikslai, atspindintys Sapiegų kaip kolekcininkų ir mecenatų interesus. Paskutinė parodos salė skirta sudėtingai kolekcijos istorijai nuo 1939 m. bei kardinolui Adomui Steponui Sapiegai (1867–1951). Su išsamesniu parodos pristatymu galima susipažinti Vavelio karališkosios pilies internetinėje svetainėje: http://www.wawel.krakow.pl/pl/.

Salėje, skirtoje Sapiegų bibliotekai, eksponuojami ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi rankraščiai: Žirovičių (Sapiegų) evangelijos fragmentai (XVI a.) bei taip vadinamas „Sapiegų albumas“ (Sapiegų tabulatūra, XVII a.). Beje, tai jau antras kartas, kai Bibliotekoje saugomi dokumentai eksponuojami karališkojoje Vavelio pilyje. Taip pat spalio 22 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Krokuvoje vyks koncertas „Harmonia Sacra“, kurio metu skambės Sapiegų albume surašyti kūriniai.

Eksponatus parodai skolino ne tik įvairios Lenkijos atminties institucijos, bet ir Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje, Žemaičių muziejus „Alka“. Kolegos Krokuvoje parengė ir išleido išsamų parodos katalogą, kurį netrukus galės pamatyti Bibliotekos lankytojai.

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 31 d. Nuo kitų metų vasario mėnesio dalis šios parodos eksponatų bus demonstruojama Lietuvoje, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai rengiamoje tarptautinėje parodoje „Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“.

Parodos atidaryme Krokuvoje dalyvavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, parodų koordinatorius Marijonas Uzorka, Lietuvos dailės muziejaus fondų saugotojas Linas Bubnelis bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė ir direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė. Pasinaudojusios proga, kolegės apsilankė ir Lenkijos mokslų akademijos bibliotekoje Krokuvoje, susitiko su direktore dr. Karolina Grodziska, pasikeitė nauja mokslui reikalinga literatūra. Kelionės į Krokuvą metu taip pat susipažinta su Lietuvos kultūros istorijai svarbiu architektūros ir meno palikimu Palenkėje ir Krokuvos apylinkėse.

 

Parengė Rima Cicėnienė