Paroda ir mokslo popietė Algimanto Grigelio ir Leonoros Živilės Gelumbauskaitės jubiliejaus proga

2011 m. gegužės 27 d. (penktadienį) 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, Vilnius) vyks parodos atidarymas ir mokslo popietė „Kalnų ir jūrų erdvėse“. Paroda skirta geologo ir paleontologo Algimanto Grigelio ir geomorfologės Leonoros Živilės Gelumbauskaitės mokslinės kūrybos jubiliejui. Mokslo popietėje bus pristatytos jubiliatų bibliografijos rodyklės ir prof. Algimanto Grigelio parengta knyga „Akademikas Vytautas Gudelis“. 

Leonora Živilė Gelumbauskaitė (g. 1946 05 27), baigusi Vilniaus universitetą, susidomėjo struktūrine geomorfologija. Nuo 1969 m. iki dabar dirba Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute. Struktūrinė geomorfologija, jūrų geomorfologija, paleogeografija, kvartero geologija ir geologinis kartografavimas, jūros akustiniai ir seismoakustiniai tyrimai, geodinamika, neotektonika – tai L. Ž. Gelumbauskaitės mokslinių interesų sritys, kuriose sukaupta didelė profesinė patirtis. Ji – viena iš nedaugelio mokslininkų, tyrinėjančių Baltijos jūros geomorfologiją. Dr. L. Ž. Gelumbauskaitė – monografijų ir knygų autorė, Centrinės Baltijos jūros geologinių žemėlapių bendraautorė ir mokslinė redaktorė. Pirmą kartą sudarė skaitmeninius Baltijos jūros dugno reljefo ir dugno nuosėdų žemėlapius; daugelio tarptautinių konferencijų, jūrinių ekspedicijų dalyvė. Šiuo metu vadovauja Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto vykdomiems Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektams. 

Algimantas Grigelis (g. 1931 05 11), baigęs Vilniaus universitetą, ėmė tyrinėti mezozojaus eros fosilinius pirmuonis – foraminiferas. Nuo 1960 m. iki dabar dirba Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute, nuo 2001 m. – profesorius-konsultantas. Habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Geomokslų sekcijos pirmininkas, Tarptautinės geologijos mokslų istorijos komisijos (INHIGEO) narys, tarptautinio geomokslų žurnalo BALTICA vyriausiasis redaktorius ir leidėjas.

A. Grigelio moksliniai interesai: Lietuvos geologija ir paleontologija Šiaurės Europos kontekste, Baltijos jūros geologinė sandara, geologijos mokslų istorija. Monografijų ir knygų autorius. Tarptautinių geologų kongresų dalyvis.

Prof. A. Grigelis kartu su kitais mokslininkais parengė Pabaltijo respublikų geologinių žemėlapių (1980–1982) ir Baltijos jūros geologinių žemėlapių (1993) rinkinius. Kaip mikropaleontologijos specialistas dirbo Sirijos geologijos ir mineralinių išteklių ministerijoje, Kanados Bedfordo okeanologijos institute, Švedijos gamtos istorijos muziejaus Paleozoologijos institute, Lenkijos Geologijos institute.

Šiuo metu yra Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto vykdomų Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos projektų mokslinis vadovas.  

Parodoje bus eksponuojama prof. Algimanto Grigelio ir dr. Leonoros Živilės Gelumbauskaitės monografijos, moksliniai straipsniai, pranešimų tezės, geologiniai žemėlapiai, nepublikuoti mokslo tyrimo darbai. Parodą papuoš akmenys iš privačios jubiliatų kolekcijos.

Paroda veiks iki 2011 m. birželio 9 d. 

Parodą rengė Vaida Juodėnienė