Naujos knygos

2011-12-19

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

The Cambridge Companion to the Epic. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 279 p.

Knygoje analizuojama epo kūrėjų įtaka 4000 metų laikotarpio literatūrinės tradicijos formavimui: nuo Babilono epo apie Gilgamešą iki Dereko Walcotto epinės poemos Omeros.

 

Berend, Ivan T. Decades of Crisis : Central and Eastern Europe before World War II. – Berkeley : University of California Press, 2001. – 437 p.

Profesionalus istorikas, Kalifornijos universiteto profesorius pateikia išsamią ataskaitą apie ideologinį, politinį, ekonominį, socialinį bei kultūrinį gyvenimą Vidurio ir Rytų Europoje prieš Antrąjį pasaulinį karą.

 

Sarotte, Mary Elise. 1989 : the Struggle to Create Post-Cold War Europe. – Princeton : Princeton University Press, 2009. – 321 p.

Remdamasi anksčiau nepasiekiamais šaltiniais ir dokumentais, autorė parodo vieną svarbiausių šaltojo karo pabaigos įvykių – Vokietijos susivienijimą. 1989 metai atvertė naują istorijos puslapį tarptautiniuose santykiuose.

 

Ishay, Micheline R. The History of Human Rights. – Berkeley : University of California Press, 2008. – 450 p.

Denverio universiteto profesorė argumentuotai analizuoja žmogaus teises nuo antikos laikų iki globalizacijos eros ir ieško atsakymo į klausimą, ar dar ir dabar galioja Herodoto teiginys: „Universalios etikos nėra“.

Jewish blood : reality and metaphor in history, religion, and culture. – London : Routledge Taylor & Francis Group, 2009. – 212 p.

Šioje knygoje tyrinėjama žydų sąsaja su krauju. Pateikiami Izraelio, Europos ir Amerikos žydų istorijos, religijos ir kultūros pavyzdžiai, parodant kraujo svarbą šios tautos papročiuose.

Stroup, Sarah Culpepper. Catullus, Cicero, and a Society of Patrons. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 308 p.

Autorė nagrinėja vėlyvosios Romos respublikos kilimo, vystymosi ir klestėjimo laikotarpius, kurie atsispindi žymiausių autorių Katulo ir Cicerono kūriniuose.

Anotacijas parengė Irena Voitechovičienė