Kazio Ėringio 90-mečiui skirtos parodos atidarymas

Balandžio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko profesoriaus, originalios kraštovaizdžio ekologijos mokyklos kūrėjo, politikos ir visuomenės veikėjo Kazio Ėringio 90-mečiui skirtos parodos atidarymas. Renginį atidarė Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, kuris pasveikino susirinkusius šia proga. Po to renginio dalyviai iš ekspozicijos salės persikėlė į greta esančią mažesnę patalpą. Renginį vedusi bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Rima Cicėnienė pakvietė K. Ėringio anūkę Rūtą Grikienytę perskaityti buvusios profesoriaus bendradarbės Danguolės Pancekauskienės jam dedikuotą eilėraštį. Renginio svečiams buvo parodyta K. Ėringio kalbos, 1996 m. pasakytos jo 75-mečio proga, ištrauka. Savo darbo vadovą ir mokytoją nuoširdžiai prisiminė Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos prof. dr. Romas Pakalnis. Jis pakvietė žodį tarti ir paskutinę Kazio Ėringio doktorantę Dalią Avižienę, kuri pasidžiaugė sutikusi tokį kilnų žmogų. Turiningą kalbą apie K. Ėringio nuopelnus tautai pasakė prof. habil. dr. Ona Voverienė. Prisiminimais apie kaimyną pasidalino Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus direktorius Vladas Turčinavičius. Žodžio paprašiusi K. Ėringio dukra Vaiva Eringytė ne tik prisiminė darnų tėvų šeimos gyvenimą, bet ir iškėlė K. Ėringio fondo steigimo idėją. Viena iš parodos rengėjų – Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė – papasakojo apie K. Ėringio rankraščius, saugomus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Renginį užbaigė profesoriaus žmona prof. habil. dr. Elena Eringienė, kuri šiltai kalbėjo apie kai kuriuos Kazio Ėringio gyvenimo momentus. Po to susirinkę svečiai dar kartą apžiūrėjo ekspoziciją. Paroda veiks iki balandžio 29 d.

Parengė Rasa Sperskienė,
nuotraukos Egidijaus Gotalskio