Parodos „Krikščioniškojo jaunimo žurnalui „Ateitis“ – 100“ atidarymas

Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, kovo 10-osios popietę, Bibliotekoje iškilmingai buvo atidaryta paroda „Krikščioniškojo jaunimo žurnalui „Ateitis“ – 100“. Gausiai susirinkusiai auditorijai sveikinimo žodį tarė Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, akcentuodamas tris svarbiausias minimo leidinio nuopelnų Lietuvos kultūros ir visuomeninės minties raidai dalis. Visų pirma, literatūros ar kultūros istorikui „Ateities“ žurnalas susijęs su žinomais literatais: Vincu Mykolaičiu-Putinu, Salomėja Nėrimi, Juozu Paukšteliu, Antanu Vaičiulaičiu, Kaziu Bradūnu, Henriku Nagiu, Vytautu Mačerniu, Alfonsu Nyka-Niliūnu, Aloyzu Baronu, Vytautu Volertu, Pauliumi Dreviniu, Eugenijumi Matuzevičiumi, Juozu Keliuočiu, Broniumi Krivicku ir daugeliu kitų. Katalikiškosios veiklos puoselėtojams jis svarbus dėl kitų asmenų: Prano Dovydaičio, Adomo Jakšto, Vytauto Endziulaičio, Juozo Ambrazevičiaus, Adolfo Damušio, Vaclovo Aliulio ir kitų. Trečioji „Ateities“ nuopelnų dalis apima jos skaitytojus – kelias ar netgi keliolika kartų, ilgainiui atvedusių prie mažo stebuklo – Kovo 11-osios.

Galimybe „gyvai“ pamatyti eksponatus pasidžiaugė renginio viešnia – žurnalo bendradarbė JAV Ramunė Kubiliūtė.

Apie žurnalo „Ateitis“ šiandieną kalbėjo dabartinė leidinio redaktorė Reda Sopranaitė. Džiaugdamasi gražiu jubiliejumi ir proga jį paminėti, ji priminė, jog tikrasis leidinio gimtadienis – vasario mėnesį.

Parodos eksponatus demonstravo ir aptarė jos rengėja Aida Grybienė, pabrėžusi, jog ši „paroda – visos Lietuvos istorijos 100 metų gabalėlis“. Buvo parodytos ištraukos iš  Juozo Matonio ir Vytauto Damaševičiaus sukurto dokumentinio filmo „Šimtas „Ateities“ metų“.

Šiltai susirinkusiuosius pasveikino garbus renginio svečias kun. Vaclovas Aliulis MIC. Jis sakė, jog savo spaudos darbą pradėjęs būtent „Ateities“ žurnale 1936 m. Tėvui Vaclovui kovo 14 d. sukanka 90 metų. Tad jubiliejinio gimtadienio išvakarėse kunigą sveikino Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorės Dalia Čiočytė ir Viktorija Daujotytė-Pakerienė, taip pat – ir visi susirinkusieji.

Paroda veiks iki kovo 21 d.

 

 

 

Daiva Narbutienė,
nuotraukos Valentinos Kulikauskienės, Gedimino Zemlicko