Paroda „Naujausi leidiniai apie LDK: mainais gautos ir dovanotos knygos“

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka vykdo knygų mainus su įvairiomis pasaulio mokslinėmis įstaigomis bei bibliotekomis. Ryšiai palaikomi su beveik 500 partnerių iš 45 pasaulio šalių. Tai labai reikšmingas ilgamečio bibliotekos įdirbio rezultatas. Tarptautiniai knygų mainai grindžiami abipusiu pasikeitimu leidiniais bei tarpkultūriniu bendradarbiavimu.

Biblioteka gauna gausybę spaudinių, tarp kurių būna ypač vertingų ir retų. Parodoje eksponuojamos su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštija susijusios knygos, mainais gautos iš 28 užsienio mainų partnerių (Baltarusijos, JAV, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos). Taip pat pristatomi įvairūs dovanai gauti leidiniai. Tarp jų pateikiamos autorių (H. Wisnerio, S.C. Rowello, J. Bardacho ir kt.) dovanotos knygos su dedikacijomis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai.

Biblioteka, mainais siųsdama Lietuvoje išleistus dokumentus į įvairias užsienio šalis, supažindina šių šalių visuomenę su mūsų valstybės mokslo pasiekimais, skleidžia informaciją apie jos istoriją. Stenduose matomi ir naujausi Lietuvoje išleisti, mainais partneriams užsienyje išsiųsti leidiniai apie LDK.

Tarptautinių knygų mainų dėka bibliotekos fondai nuolat papildomi naujausiais moksliniais leidiniais, o jos lankytojams sudaromos galimybės naudotis sukauptais dokumentais.

Parodoje  eksponuojama daugiau kaip 200 leidinių.

Daiva Liudavičienė