Vieno eksponato parodoje – VU profesoriaus Andriaus Sniadeckio veikalas

2014 m. lapkričio 27 d. vieno eksponato parodoje – mediko, chemiko, visuomenės veikėjo, Vilniaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadeckio tritomis „Organinių būtybių teorija“. 

Andrius Sniadeckis (1768–1838) – Chemijos katedros profesorius Vilniaus universitete. Chemiją iškėlė kaip vieną populiariausių disciplinų ne tik tarp universiteto studentų, bet ir tarp miestelėnų, kurie mielai ateidavo į paskaitas. Parašė pirmąjį chemijos vadovėlį lenkų kalba (1800), veikalų apie chemijos praktinį taikymą, vaikų fizinį auklėjimą. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė satyrinius feljetonus „Grindinio žiniose“. Didžiausią gamtamokslinę ir filosofinę reikšmę turėjo jo veikalas „Organinių būtybių teorija“. Gyvybinės jėgos organizme fenomenu A. Sniadeckis susidomėjo dar studijuodamas Italijoje, prie jos sugrįždavo visą gyvenimą. Išdėstyta organizuojančios gyvybinės jėgos teorija keliais šimtmečiais aplenkė laikmetį. Pirmasis knygos „Organinių būtybių teorija“ tomas buvo išleistas 1804 m., antrasis – 1811 m. Trečiasis tomas išleistas 1838 m., pakartojus pirmojo ir antrojo tomų leidimus. A. Sniadeckis mirė nebesulaukęs šio leidimo. 

Eksponuojame 1838 m. leidimą, jo faksimilę, fragmentų lietuviškus vertimus. 

Išsamiau video siužete: