Paroda „Matematiko darbai garsina Lietuvą“

2014 m. birželio 23 d. 15 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje atidaryta Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus bei LMA Vrublevskių bibliotekos parengta jubiliejinė paroda „Matematiko darbai garsina Lietuvą“. Paroda skirta LMA tikrojo nario, profesoriaus habilituoto daktaro Konstantino Pilecko 60-mečiui.

1971 m. Konstantinas Pileckas įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti matematikos, vėliau su grupe studentų buvo pasiųstas į Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universitetą tęsti Lietuvai reikalingos matematikos šakos – matematinės fizikos lygčių teorijos – studijų. 1977 m. įgijęs Sankt Peterburgo universiteto diplomą, tęsė studijas SSSR mokslų akademijos V. Steklovo matematikos instituto Leningrado skyriuje (LOMI), kur 1982 m. gavo fizikos-matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnį. Habilituoto matematikos mokslų daktaro laipsnis K. Pileckui buvo suteiktas 1994 m. Paderborno universitete (Vokietija).

Sugrįžęs į Vilnių, 1982–1990 m. K. Pileckas dirbo Matematikos ir informatikos institute moksliniu, vėliau vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1990–1991 m., laimėjęs konkursą Humboldto stipendijai gauti, stažavosi Paderborno universitete, vėliau, nuo 1991 iki 1996 m., dirbo mokslinį darbą. 1996 m. K. Pileckas grįžo į Lietuvą ir tęsė mokslinį darbą Matematikos ir informatikos institute, kuriame nuo 1997 iki 2008 m. buvo Diferencialinių lygčių skyriaus vadovu, kartu dirbdamas profesoriumi Vilniaus universiteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedroje. Nuo 2008 m. K. Pileckas vadovauja šiai katedrai.

K. Pileckas – gerai žinomas pasaulyje matematinės fizikos lygčių specialistas. Būtent jis Lietuvoje pradėjo mokslinius matematinės hidrodinamikos tyrimus, paruošė ir subūrė grupę šioje srityje dirbančių jaunųjų tyrėjų. Kaip vizituojantis profesorius K. Pileckas dirbo mokslinį darbą daugelyje pasaulio universitetų – Feraros (Italija), Lisabonos (Portugalija), Kyoto (Japonija), Ciuricho (Šveicarija), Neapolio (Italija), Sant Etjeno (Prancūzija) ir kt.

Kartu su bendraautoriais K. Pileckas paskelbė per 90 mokslinių straipsnių, keletas iš jų – apžvalginiai. Negalima nepaminėti jo daugiau nei 200 puslapių darbo „Navjė–Stokso sistema srityse su cilindriniu išėjimu begalybėje“ kolektyviniame keturių tomų veikale „Handbook of Mathematical Fluid Dynamics“ (2007 m.). K. Pileckas yra vadovėlio doktorantams ir magistrantams „Navjė–Stokso lygčių matematinė teorija“ (2007) autorius. Už darbą „Klampaus skysčio dinamikos begalinėse srityse matematiniai modeliai“ K. Pileckui 2007 m. buvo suteikta Lietuvos mokslo premija. 2004 m. K. Pilecką išrinko Lietuvos MA nariu ekspertu, o nuo 2011 m. jis – MA tikrasis narys. 2004 m. K. Pileckas buvo Lietuvos mokslo tarybos narys, šiuo metu yra šios tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininkas.

Kolegos mokslininkai giria profesorių, jo svarius rezultatus, pasiektus tiriant septyniasdešimt metų neišsprendžiamą Lerė (Leray) problemą. Konstantinas Pileckas įvardijamas kaip vienas iš labiausiai pasaulyje nusimanančių mokslininkų apie Navjė–Stokso lygčių sistemą begaliniuose sluoksniuose ir begaliniuose cilindruose.

Parodoje susipažinsime su tikimybių teorijos srityje diferencialinių lygčių su dalinėmis išvestinėmis mokyklą atgaivinusio prof. habil. dr. Konstantino Pilecko funkcijų teorijos ir vektorinės analizės, Navjė–Stokso lygčių teorijos, laisvojo paviršiaus, elipsinių ir parabolinių lygčių teorijos, spūdaus ir neniutoninio skysčių tekėjimo mokslo darbais.

Ekspozicija veiks 2014 m. birželio 23 – rugpjūčio 4 d.

Informaciją rengė Komunikacijos skyrius
Nuotrauka Virginijos Valuckienės