Renginiai, minint profesoriaus Vytauto Girdzijausko 110-ąsias gimimo metines

2014 m. birželio 2–18 dienomis  LMA Vrublevskių bibliotekoje, minint gydytojo mikrobiologo imunologo, Lietuvos MA nario korespondento Vytauto Girdzijausko 110-ąsias gimimo metines, veikė profesoriaus darbų paroda „Jam rūpėjo visa Lietuva ir kiekvienas žmogus atskirai“.

Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra šiai sukakčiai paminėti organizuoja mokslinę konferenciją .

Prof. Vytautas Girdzijauskas Lietuvos moksle paliko gilius pėdsakus. LMA Vrublevskių bibliotekoje parengtoje parodoje pristatoma prof. Vytauto Girdzijausko išugdyta Lietuvos mikrobiologų, imunologų mokslinė mokykla. Parodoje atskleidžiama ne tik profesoriaus mokslinė veikla, bet ir prisiliesta prie šios daugialypės asmenybės žmogiškųjų savybių. Knygoje „Atminties salos“, skirtoje tėvų atminimui, profesoriaus duktė teatrologė, dailėtyrininkė dr. Audronė Girdzijauskaitė su meile prisimena Tėvą, jo paliktus pėdsakus šeimos, aplinkinių bei tuometinės Lietuvos medicinos pasaulyje.

Parodą praturtino ir Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo profesoriaus fondo (VU F175) dokumentai bei nuotraukos. Įdomus faktas, kad prof. Vytautas Girdzijauskas stengėsi padėti savo kolegoms medikams grįžti iš tremties. Tai liudijantį dokumentą, saugomą Vilniaus universiteto rankraštyne, bus galima išvysti parodoje. 

Prof. habil. dr. Vytautas Girdzijauskas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, mikrobiologas, ilgametis mikrobiologijos katedrų vedėjas Kauno medicinos institute (dabar Medicinos universitetas) ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto (dabar Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas) direktorius, Lietuvos sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir biologijos mokslų skyriaus akademikas sekretorius – tai pareigos, kurias Profesorius ėjo po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje iki mirties 1972 m. spalio 24 d.

Vytautas Girdzijauskas gimė 1904 m. birželio 2 d. Šaukliuose, Raseinių r. Jaunuolis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. Jo ateitį nulėmė polinkis mokslui, jį žavėjo viskas, kas nauja – mikrobiologija tuo metu buvo paslaptingas, gana naujas mokslas. Tad ir kelias atrodė aiškus. Tik kokią pasirinkti kryptį? Nors Medicinos fakultete dirbo nemažai rimtų mokslininkų, jaunąjį Vytautą viliojo mikrobiologijos tėvų Roberto Kocho ir Lui Pastero šalys. Tad, gavęs paramą, stažavosi Pastero institute Paryžiuje, Vienoje, Berlyne. Laikas buvo praleistas vaisingai ir netruko pasirodyti (1939) Lietuvoje parašytas jo darbas, skirtas endokrininių liaukų poveikiui organizmo apsaugos nuo bakterijų sistemos veiklai tirti. Darbas sėkmingai apgintas kaip habilituoto daktaro disertacija.

Pokario metais mikrobiologijos mokslas pasaulyje ir Lietuvoje daugiau kėlė ne tiek teorinius, kiek praktikos diktuojamus klausimus. Prof. V. Girdzijausko žinios ir mokslinė patirtis leido numatyti itin aktualią Lietuvai problemą: patogeninių mikroorganizmų infekcijos ir žmogaus apsaugos sistemos veikla. Tiek katedrose, tiek institute prof. V. Girdzijauskas skatino jaunus mokslininkus nesiblaškyti ir gilintis į minėtas svarbias sritis. Jo mėgstamas posakis, kaip prisimena prof. A. Matulis, buvo: „Rinkis kelią – ne takelį.“

Viena svarbi ir gana nauja kryptis – klinikinė imunologija – profesoriui buvo lyg ir ankstesnio darbo tęsinys. Prof. V. Girdzijausko vadovaujami pirmieji šioje srityje pradėjo sėkmingai dirbti jaunieji mokslininkai, dabar profesoriai: Alfonsas Matulis, Vytautas Astrauskas, Albertas Svičiulis ir kiti mikrobiologijos katedros ir instituto bendradarbiai. Tyrimai plėtėsi, ir ryškėjo tikslesnė kryptis – imuniteto pokyčiai sergant reumatu.

Kita sritis, kuriai profesorius skyrė daug dėmesio – tai bakterinės infekcijos ir bakterijų jautrumas-atsparumas antibiotikams. Tuo metu dar tik pasirodę antibiotikai atrodė visiškai panaikino infekcijos pavojų, tačiau, norint sėkmingai juos panaudoti, reikėjo nustatyti sukėlėjo jautrumą naudojamam antibiotikui. Šiandien akademikas A. Marcinkevičius, garsus širdies chirurgas ir tos srities pradininkas Lietuvoje, prof. A. Jackevičius, žymus Lietuvos onkologijos centro chirurgas, prof. E. Moncevičiūtė-Eringienė, onkologinės imunologijos kūrėja, prisimena, kaip tuomet dar jaunus mokslininkus jų vadovas prof. V. Girdzijauskas skatino dirbti, ugdė jų mokslinį mastymą. Su profesoriaus vardu sietini taip pat ir unikalūs tada pradedančios, vėliau habil. dr. Nijolės Iešmantaitės bakterijų filtruojamų formų tyrimai. Prof. V. Girdzijauskas šiais savo ir mokinių darbais davė pradžią tuo metu naujoms klinikinės mikrobiologijos ir imunologijos kryptims, kurios išsišakojo į daugybę ir šiandien svarbių bei perspektyvių medicinos sričių.

Profesorius išsiskyrė savo erudicija, jautė ir kitų medicinos sričių svarbą. Būdamas Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto (pirmasis instituto pavadinimas) direktoriumi, jis daug dėmesio skyrė onkologijai, globojo bendradarbius, skatino juos tobulintis. Prof. L. Griciūtė, įžymi onkologė, ilgametė Onkologijos instituto direktorė, prisimena prof. V. Girdzijausko skatinimą stažuotis tuometiniame Leningrade.

Akad. A. Merkys prisimena, kad prof. V. Girdzijauskas buvo aktyvus mokslo žinių populiarintojas, mėgo jaunus mokslininkus, ir, kaip teigia prof. V. Astrauskas, dažnai diskutuodavo su jais. Šios profesoriaus savybės traukė prie jo jaunuosius mokslininkus, kurie naudojosi jo patarimais, nors vėliau ir tapo kitų sričių specialistais.

Parengta pagal: Rubikas, Jonas. Girdzijauskas Vytautas: minint 100-ąsias gimimo metines. Mokslo Lietuva, 2004, Nr. 12.