Paroda „Knygos apie rankraščius LMA Vrublevskių bibliotekoje“

Nuo 2014 m. kovo 14 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje veikia paroda „Knygos apie rankraščius LMA Vrublevskių bibliotekoje“, kurioje eksponuojama per 200 leidinių apie rankraščius.

Parodoje eksponuojamu leidinių sąrašas

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas ir tyrinėjamas istorijos ir kultūros dokumentinis paveldas, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas rankraštiniam kultūros palikimui. Rankraščiai – unikalūs rašytiniai šaltiniai, suteikiantys informaciją apie įvairius istorijos ir kultūros aspektus, todėl jų tyrimai – svarbi daugelio mokslo šakų dalis. Gausus LMA Vrublevskių bibliotekos rankraštynas – viena vertingiausių jos fondų dalių.

Bibliotekoje saugoma daug leidinių apie rankraščius; pastarieji ir eksponuojami šioje parodoje. Juose atskleidžiama didžiulė skirtingų šalių, laikotarpių ir rūšių rankraščių įvairovė: tai įvairių pasaulio religijų sakraliniai tekstai, žemėlapiai, literatūros ir muzikos kūriniai, laiškai, instituciniai ir asmeniniai dokumentai, mokslo darbai. Nemažai knygų skirta rankraščių kūrimo technologijoms ir jų papuošimo menui. Kai kuriuose leidiniuose nagrinėjama, kaip rankraščių tekstuose ir iliuminacijose atsiskleidžia viduramžių mąstymas, vaizduotė ir daugybė tuometinio gyvenimo detalių. Dauguma leidinių gausiai iliustruoti, juose dažnai pateikiamos rankraščių faksimilės.

Didžioji dalis parodoje eksponuojamų leidinių gauta mainais iš užsienio mokslo ir kultūros įstaigų. LMA Vrublevskių biblioteka turi daugiau nei 400 užsienio mainų partnerių. Tarp jų yra svarbių atminties institucijų (Lenkijos nacionalinė biblioteka, Britų biblioteka, Bavarijos valstybinė biblioteka), kurios pačios saugo didžiulius vertingus rankraštynus ir savo leidžiamose knygose pristato vertingiausias kolekcijas. Kai kuriuose mainais gautuose leidiniuose apžvelgiami ar panaudoti moksliniams tyrinėjimams ir LMA Vrublevskių bibliotekos rankraštiniai fondai.

Dalį leidinių LMA Vrublevskių bibliotekai padovanojo institucijos ar privatūs asmenys, o unikalų daugiatomį faksimilių rinkinį Iliustruotasis metraščių sąvadas (Лицево́й летопи́сный свод) Biblioteka įsigijo, gavusi paramą iš savo ilgamečio skaitytojo p. Aleksandro Fedotovo.

Parodą rengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komplektavimo skyrius