Paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“

2014 m. sausio 30 d. 16 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g.1, įvyko renginys, skirtas K. Donelaičio (1714–1780) jubiliejiniams metams. Jo metu buvo pristatyta kilnojamoji paroda „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“. Renginį vedė dr. Sigitas Narbutas, kalbėjo dr. Napoleonas Kitkauskas, doc. dr. Darius Kuolys, dr. Algirdas Matulevičius.

Kilnojamojoje parodoje „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“ pasakojama apie lietuvių literatūros klasiko gyvenimą, kūrybą ir rašytinio palikimo sklaidą, visa tai iliustruojant svarbesniais dokumentais, saugomais LMA Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir kitose atminties institucijose. Kai kurie dokumentai iš Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybės archyvo Berlyne skelbiami pirmą kartą: jų kopijos publikuojamos, gavus minėto archyvo leidimą. Taip pat kilnojamoje parodoje pristatomi dailės, muzikos, teatro kūriniai, kuriuose kalbama apie Kristijoną Donelaitį, jo kūrybos personažus. Moderniai apiformintuose stenduose pateikta ir K. Donelaičio originalioji kūryba, ir vertimai į įvairias užsienio kalbas, taip pat kūrybos tyrimų sklaida, rašytojo atminimo įamžinimas. Šiais metais paroda keliaus po įvairias Lietuvos bibliotekas ir kultūros institucijas. Parodos rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas, partneriai – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka.

Bibliotekoje veikia ir stacionari paroda, pristatanti K. Donelaičio kūrybą ir gyvenimą, jo darbų sklaidą ir kūrybos įprasminimą, eksponuojami originalūs dokumentai, saugomi Bibliotekos fonduose. Tarp jų – lietuvių raštijos paminklas – Kristijono Donelaičio iš vokiečių kalbos verstas Prūsijos karaliaus įsakymas apie bendrųjų ganyklų separacijos naudą (apie 1769). Šis unikumas 2013 m. pripažintas regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą. Parodoje taip pat eksponuojamos originalios nuotraukos iš dr. Napalio Kitkausko asmeninio archyvo. Stendus puošia įvairiose Lietuvos ir užsienio atminties institucijose, kituose asmeniniuose archyvuose saugomų dokumentų kopijos, taip pat originalus dailininkės Genovaitės Kariniauskaitės tapybos darbas „Tolminkiemy pavasaris“ (1984), paskolintas iš Danieliaus ir Juditos Rimkevičių rinkinio.

Parodos kuratoriai Daiva ir Sigitas Narbutai.
Ekspozicijos veiks iki vasario 12 d. 

 

Nuotraukos Valentinos Kulikauskienės