Paroda „Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai“

Lietuvos nacionaliniame muziejuje 2012 m. gegužės 3 d., ketvirtadienį, 17 val. atidaroma paroda „Istoriniai Vrublevskių bibliotekos rinkiniai“, skirta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-mečiui. Ją atidarys Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Žygintas Būčys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos istorija prasideda nuo reikšmingo įvykio: 1912 m. buvo įkurta Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugija, kuriai patikėta saugoti ir rūpintis Vrublevskių šeimos rinkiniais. Šios draugijos komitetui vadovauti ėmėsi žymus Vilniaus advokatas, bibliofilas ir visuomenininkas Tadas Stanislovas Vrublevskis (1858–1925). Biblioteką pavadinęs savo tėvų vardu, netrukus perdavė šios visuomeninės organizacijos nuosavybėn. 1925 m. fundatoriaus valia biblioteka buvo perduota Vilniaus miestui ir tapo valstybine.

1931 m. Valstybinė Vrublevskių biblioteka įsikūrė renovuotuose grafų Tiškevičių rūmuose, kurie iki šiol yra jos buveinė (Žygimantų g. 1). 1940 m. rugsėjo 1 d. ji buvo pavesta Lituanistikos institutui, o 1941 m. sausio 16 d. tapo Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrine biblioteka.

Parodoje eksponuojama iki 1940 m. rugsėjo Valstybinės Vrublevskių bibliotekos rinkiniuose sukaupti archyviniai dokumentai, knygos, žemėlapiai, senosios nuotraukos ir muzealijos. Parodos rengėjai taip supranta Vrublevskių bibliotekos istorinių rinkinių turinį. Jie pasižymėjo didžiule įvairove. Rinkiniuose dominavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Vilniaus krašto istorijos artefaktai: asmenybių portretai, įvairūs kraštovaizdžiai ir rašytiniai dokumentai.

Šios parodos stenduose eksponuojama tik maža dalis istorinių Vrublevskių bibliotekos rinkinių, saugomų keliose atminties institucijose Vilniuje: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Lietuvos dailės muziejuje.

Parodą rengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, partneriai – Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos dailės muziejus.

Parodos rengėjai