Biblioteka ieško rėmėjų

Ateinančiais 2012 metais Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka iškilmingai paminės 100-mečio jubiliejų. Ta proga numatome surengti keletą renginių, išleisti ne vieną leidinį, atlikti kitų svarbių darbų. Tvirtai tikime, kad Vrublevskių vardas ir juo pažymėtas gyvas nacionalinės kultūros židinys ‒ mūsų Biblioteka ‒ ras geradarių ir bendraminčių, panorėsiančių bent geru žodžiu paremti Bibliotekos šimtmečio sumanymus.

Paramos šiandien ieškome tokiems renginiams ir darbams: jubiliejinei parodai, numatytai rodyti Lietuvoje bei užsienyje, jubiliejiniams leidiniams (informacinio leidinio apie LMAVB, atvirukų rinkinio „LMAVB raritetai“, Tado Vrublevskio bibliografijos, pirmojo raštijos paveldo publikacijų serijos tomo, skirto Alberto Kojalavičiaus-Vijūko „Lietuvos herbynui“, taip pat kunigaikščio Mykolo Giedraičio memuarų vertimo leidybai), jubiliejinei tarptautinei mokslinei konferencijai, numatytai 2012 m. gegužės 3‒4 d., ir Tado Vrublevskio antkapio sutvarkymo darbams.

Nusprendusius paremti kurį nors sumanymą maloniai prašome kreiptis į direkciją tel. +370 5 262 95 37 arba +370 5 212 37 32 bei el. paštu: narbutas@mab.lt, ciceniene@mab.lt, kaireliene@mab.lt ar valentukevicius@mab.lt

Labdaringus asmenis ir įstaigas pagerbsime, informuodami apie juos savo leidiniuose bei tinklalapyje.

Direkcija