LMA Vrublevskių biblioteka – artimiausias kelias iki atradimo

Pradedame naują rubriką – video siužetų ciklą „LMA Vrublevskių biblioteka – artimiausias kelias iki atradimo“. Trumpais video siužetais supažindinsime su Bibliotekos skaitytojų (tyrėjų, mokslininkų, studentų) atradimais, kuriuos jie padarė naudodamiesi turtingais mūsų Bibliotekos fondais.

LMA Vrublevskių Bibliotekos pagrindinis tikslas – tenkinti mokslo visuomenės informacinius poreikius, išsaugoti ir ateities kartoms perduoti sukauptus ir toliau kaupiamus dokumentinio paveldo rinkinius bei vykdyti mokslinę ir edukacinę misiją. Dėl istoriškai susiformavusių raštijos paveldo fondų Biblioteka yra mokslo ir kultūros istorijos dokumentinio paveldo tyrimų institucija.

Biblioteka didžiuojasi savo skaitytojais – žinomais Lietuvos mokslininkais ir tyrėjais, jų kolegomis iš užsienio, studentais – visi jie nenuilsdami triūsia Bibliotekos skaityklose. Dalies jų ieškojimus vainikuoja sėkmė – Bibliotekoje įvyksta atradimų, kurie virsta straipsniais ir knygomis, subrandina naujas idėjas, padeda pelnyti mokslinius laipsnius ar premijas, patirti atradimo džiaugsmą.

Lietuvos kalbininkas, leksikologas, kalbos istorikas, Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėjas,  Bibliotekos skaitytojas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Vincentas Drotvinas – pirmasis, sutikęs papasakoti kokius turtus atrado LMA Vrublevskių bibliotekoje. 2015 metais profesoriui V. Drotvinui už mokslo darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai“ skirta Lietuvos mokslo premija. Darbą sudaro dvi dalys: pirmoji – Michaelio Mörlino trakatas „Principium primarium in lingva Lithvanica“ (1706), ir antroji – Jokūbo Brodovskio rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas „Lexicon Germanico=Lithvanicum“ (1740).


Tekstą ir vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė