10 klausimų apie knygas - archyvas 1

2015-04-07
Tekstologas, literatūrologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas Paulius Vaidotas Subačius: ...niekas nepadeda mums labiau suprasti save pačius nei Homeras, Biblija ir Shakespearas...
Daugiau »

2015-03-30
Lietuvos kultūros paveldo tyrėja Vilniaus universiteto profesorė dr. Rasa Čepaitienė: „Paauglystėje svajojau tapti rašytoja...“
Daugiau »

2015-03-19
Teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, publicistas, mokslo populiarintojas, rašytojas fantastas, vaikų literatūros autorius Justinas Žilinskas:
Šiuo metu labai norėčiau parašyti kokią nors kosminę operą.
Daugiau »

2015-02-23
Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė, VU Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros profesorė, Mini Nobelio laureatė habil. dr. Danguolė Mikulėnienė:
Studentams sakau, kad visos knygos iš meilės. Net ir mokslinės. Taigi ir rašau... Ir jūs rašykit... Bus daugiau knygų ir meilės...
Daugiau »

2015-02-09
LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bibliografijos sektoriaus vadovė dr. Birutė Railienė:
Į knygą vis dažniau žiūriu kaip į pašnekovą, mokytoją. Kuris neužpyksta, jei „pokalbį“ nutraukiu viduryje puslapio ir palieku vėlesniam laikui.
Daugiau »

 width=

2015-01-26
Bibliometrijos pradininkė ir visuomenės veikėja prof. habil. dr. Ona Voverienė: Mūsų kartos požiūris į knygą – romantiškas, ieškant jose dvasinių orientyrų.
Daugiau »

 width=

2015-01-12
Literatūros vertėjas, rašytojas Vladas Braziūnas:
Mano karta – dar knygų bado karta. Taigi esu iš tų, kuriems kiekviena knyga buvo, tebėra ypatingas, lyg šventybės palytėtas daiktas, kuriems su knyga išsiskirti tebėra sunku.
Daugiau »

2015-01-02
Filosofė, Vilniaus universiteto TSPMI dėstytoja Nerija Putinaitė:
Jei rašyčiau (gebėčiau parašyti) grožinę knygą, tuomet būtų detektyvinė istorija, kurios veiksmas vyktų aštuoniolikto amžiaus Karaliaučiuje ir joje būtinai veiktų Kantas.
Daugiau »

2014-12-09
Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė:
Draugui paskolinčiau visas knygas.

2014-11-17
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos vadovė, grafikė, tapytoja Jūratė Stauskaitė:
Neįsivaizduoju GERO teksto skaitymo ekrane.

2014-10-27
Gamtininkas, gamtos ir mokslo žurnalistas, keliautojas Daumantas Liekis:
Jokio rašytojo vaizduotė negali pranokti nuostabios realybės.

2014-10-13
Afrikos kalbų specialistas, VU orientalistikos centro lektorius dr. Gediminas Degėsys:
Rekomenduoju perskaityti bent tris kartus esperanto kalbos vadovėlį.

2014-09-29
Teatrologė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Audronės Girdzijauskaitė:
Vertinga ta knyga, kuri atveria naują pasaulį.

2014-09-12
Rašytoja, menotyros mokslų daktarė Kristina Sabaliauskaitė:
Mano gyvenimas, tam tikra prasme, ir yra knygos: ir perskaitytos, ir parašytos. 

2014-09-01
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto knygotyros ir dokumentotyros instituto doc. dr. Alma Braziūnienė:
Bibliofilija, kaip trauka knygai, skaičiuoja tūkstančius metų.

2014-08-14
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų restauravimo ir konservavimo centro direktorius Algirdas Plioplys:
Mus mokė, kad knygas reikia skaityti 

2014-08-01
Rašytoja Undinė Radzevičiūtė:
Tam tikra dalis rašytojų mėgsta rašyti knygas, kurias jie jau rašė, o aš mėgstu rašyti knygas, kurių dar nerašiau.

2014-07-14
„Naujasis Židinys-Aidai“ direktorė, doktorantė Gabrielė Gailiūtė:
[Šiuo metu skaitau] Tomo Daugirdo „Sparnuoto arklio dantis“. Skaitau ir šiurpstu, kad mano disertaciją jau parašė.
 

2014-06-30
Poetas, vertėjas, literatūros kritikas, publicistas ir užkietėjęs Bibliotekos skaitytojas Marius Burokas:
Vertinga knyga parodo ir atveria tau tai, ko pats nepajėgei suformuluoti, leidžia žengti ten, kur negali ar nedrįsti žengti, pamatyti tai, ko nedrįsai ar negalėjai pamatyti.

2014-06-16
Filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto Filosofijos katedros vedėjas, poetas, eseistas, vadovėlių autorius Liutauras Degėsys:
<...> jeigu staiga tavyje atsitinka dalykai, niekaip paviršutiniškai tiesiogiai nesusiję su perskaityta knyga – tai ir yra knygos vertė.

2014-05-26
Paveldosaugos ekspertė Gražina Drėmaitė:
Nemoku rašyti…

2014-05-12
Finansininkas, dėstytojas, mokslininkas, senųjų knygų kolekcininkas Gitanas Nausėda:
<…> skaitmeninė knyga stums popierinę knygą į užribį kur kas ilgiau nei šiandien prognozuojama.

2014-04-28
LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja Birutė Giedraitienė: 
<...>  knyga nėra vien jos turinys.

2014-04-07
Visuomenės veikėja, aktorė Nijolė Oželytė:
Spausdinta knyga gyva, kaip teatras, ji savaime egzistuojantis daiktas. Elektroninė knyga negyva, kaip televizorius, negyvame elektroniniame kūne ji – antrinis dalykas.

2014-03-24
Kompozitorius Giedrius Kuprevičius:
<...> profesionalus bibliotekininkas nėra geras skaitytojas, nes į visas knygas žvelgia kaip fondo dalį

2014-03-10
Br. kunigas Julius Sasnauskas, OFM:
Vertingiausia bus visuma tų knygų, kurias perskaitėme

2014-02-25
Aktorė Dalia Michelevičiūtė:
Žmogaus gyvenimo neįmanoma įsprausti į vieną žanrą

2014-02-10
Andrius Užkalnis:
Jūsų biblioteka yra mano jaunystės meilė, aš ten mokydavausi, kai ruošiausi stojimui į Universitetą
.

2014-01-27
Profesorius habil. dr. Domas Kaunas: 
Knyga, nesukelianti emocijų, nieko verta.

2014-01-13
Ilgametė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Danutė Labanauskienė:
Knygos vertė slypi tame žmoguje, kuris ją skaito.
 

2013-12-30
LMA Vrublevskių bibliotekos mokslinės sekretorė Leokadija Kairelienė:
Man vertinga knyga yra ta, kurią užvertusi dar ilgai gyvenu tuo, ką teko patirti skaitant.

2013-12-16
LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas:
Augome mokomi su knyga apsieiti pagarbiai – ypač su lietuviška knyga.