The Wroblewski Library of
the Lithuanian Academy of Sciences

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lithuania
Telephone +370 5 262 95 37, E-mail biblioteka@mab.lt

Windows 7

1. Spustelkite tinklo piktogramą. Pasirinkite reikalingą tinklą ir spauskite Connect (Jungtis)

 

2. Pirmajame laukelyje įrašykite skaitytojo bilieto numerį (a), antrajame slaptažodį (b) spustelkite OK (c)

 

3. Sėkmingai prisijungus, spustelėję tinklo piktogramą matysite tokį vaizdą: