The Wroblewski Library of
the Lithuanian Academy of Sciences

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, Lithuania
Telephone +370 5 262 95 37, E-mail biblioteka@mab.lt

Windows 7

1. Spustelkite tinklo piktogramą (a) ir pasirinkite Open network and sharing center (Atidaryti tinklo ir bendrinimo centrą) (b)

2. Atvertame lange pasirinkite Connect to a network

 

3. Pasirinkite Connect to a workplace (a) ir spustelėkite Next (b)

 

 

4. Pasirinkite Use my Internet connection (VPN)

 

 

5. Įrašykite vpn.mab.lt (a),  MABVPN (b),  pažymėkite varnele Don‘t connect now; just set it up so I can connect later (c) ir  ir spustelėkite Next (d)

 

6. Spustelkite Create

 

7. Spauskite Connect now

 

8. Atvertame lange pasirinkite Change adapter settings9. Pasirinkite MABVPN, dešiniu pelės klavišu iškvieskite meniu ir pasirinkite Properties

 

10. Skiltyje Options nuimkite varnelę kaip parodyta paveikslėlyje

 

11. Skiltyje Security pasirinkite Point to point Tunneling Protocol (PPTP) (a), Require encryption (disconect if server declines (b), pažymėkite Allow these protocols (c), pažymėkite varnele Microsoft CHAP Version 2 (d) ir spustelkite OK (e)

 

12. Pasirinkite MABVPN, dešiniu pelės klavišu iškvieskite meniu ir pasirinkite Connect

 

13. Pirmajame laukelyje įrašykite skaitytojo bilieto numerį (a), antrajame slaptažodį (b) ir sustelkite Connect

 

 

14. Baigę darbą atsijunkite nuo MABVPN