LIETUVOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ IR REFORMATŲ
SPAUDA XVI–XVIII a.

Parodos katalogas

TURINYS

Evangelikai liuteronai
Evangelikai reformatai
Biblijos
Katekizmai
Giesmynai
Knygai nobažnystės krikščioniškos – 350
Pamokslų rinkiniai
Tikybos literatūra
Poleminiai raštai
Grožinė ir filologinė literatūra
Pagrindinė literatūra apie Lietuvos evangelikų spaudą

 

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia;
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
(Retų spaudinių bei Higienos ir restauravimo skyriai)

Apibendrinamuosius įvadinius tekstus parašė Mindaugas Sabutis,
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas;
Leidinius išrinko ir aprašė dr. Daiva Narbutienė,
Lietuvos MA bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vedėja.

Puslapį parengė Audronė Steponaitienė

Paroda veikė 2003 m. spalio 7 - 30 dienomis.